Religieuze teksten

Op deze pagina vind je alle mogelijke Bijbelteksten die gebruikt worden om seksualiteit, anders dan heteroseksualiteit, af te wijzen of te verdedigen.
Om zelf de teksten te lezen, wordt verwezen naar Biblija.net en de Naardense Bijbel.
Voor de Hebreeuwse grondtekst wordt verwezen naar Bleuletterbible.org. Voor de Griekse grondtekst wordt verwezen naar Greekbible.com.
De gepubliceerde Bijbelteksten zijn tot nu toe gekozen aan de hand van de in het boek “Homofilie” genoemde Bijbelversen.

Om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject klik op deelproject-LHBT.

Bron:
Dr. J. Douma en dr. W.H. Velema, Homofilie. Ethisch kommentaar, Bolland, Amsterdam 1973.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki