Nieuw Atheïsme

Een nieuwe atheïst is een atheïst uit het Digitale tijdperk die niet alleen goden afwijst, maar religie actief bestrijdt. Vier auteurs zijn onlosmakelijk met het nieuw atheïsme verbonden. Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchens worden samen de Horsemen of New Atheism genoemd.

Tim Brooks, die zelf geen auteur is maar de argumenten van auteurs gebruikt in debatten valt binnen deze categorie.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki