Deelproject LHBT

De religiekritiek van dit deelproject richt zich op de belevingswereld van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT). (1)
In het onderzoek “Steeds gewoner, nooit gewoon” onder auspiciën van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een concreet verband gelegd tussen de interpretatie van de bijbel door religieuze instanties ten opzichte van seksualiteit, anders dan heteroseksualiteit, en het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen juist onder religieuze jonge homo’s, lesbiennes en biseksuelen. (2)

Hoewel deze conclusie rigoureus is, kan toch wel gesteld worden dat religieuze jongeren, die homo, lesbisch, biseksueel en/of transgender zijn, als het ware tussen hemel en aarde komen te hangen door de soms negatieve heersende interpretaties van Bijbelteksten binnen hun eigen kerkelijke setting. Ze lijken geen kant op te kunnen, omdat ze graag willen zijn wie ze zijn: namelijk bijvoorbeeld homo én christen.

Organisaties als CHJC en ContrariO creëren in deze spagaat voor christelijke LHBT-ers een ruimte om hun eigen identiteit te ontdekken en zichzelf te zijn. Ook leveren leden van beide organisaties in hun eigen bladen kritiek op de meer negatieve interpretaties van Bijbelteksten op seksualiteit, anders dan heteroseksualiteit. (3)

Deze interne kritiek staat, naast de externe kritiek van niet-religieuzen en/of heteroseksuelen, in dit deelproject centraal.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal het onderzoek “De aard, de daad en het Woord” als historische leidraad gehanteerd worden. (4) Dit betekent dat de religieuze historie van Nederland op het vlak van de religieuze LHBT-beweging als ijkpunt dient.

Zo zullen dan de religiekritieken aan de hand van de volgende vragen geordend worden.
1. Welke religieuze teksten worden zoal gebruikt om seksualiteit, anders dan heteroseksualiteit, negatief of positief te duiden.
2. Vanuit welke religieuze instanties wordt op grond van religieuze teksten seksualiteit, anders dan heteroseksualiteit, negatief of positief geduid.
3. Welke religiekritieken worden er geleverd op deze positieve of negatieve duiding van seksualiteit, anders dan heteroseksualiteit.

1) LHBT is de meest gangbare afkorting voor Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders en zal binnen dit deelproject zo strikt als mogelijk gebruikt worden.
2) Kreuzekamp, S. (red.). Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: SCP, 2010.
Beschikbaar via http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Steeds_gewoner_nooit_gewoon
3) Klinken, A. van en N. Pruiksma (red.). Onder de regenboog. De bijbel queer gelezen. Vught: Skandalon, 2010.
4) Bos, D. De aard, de daad en het Woord. Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959 – 2009. Den Haag: SCP, 2010.
Beschikbaar via http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/De_aard_de_daad_en_het_Woord
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki