Zz-Anco Peeters

Naam
Anco Peeters
Pseudoniem
geen
Geboren
1986 te 's-Hertogenbosch
Overleden
nog niet gelukkig te Trenzalore


Anco Peeters wordt geboren in 's-Hertogenbosch in 1986. Of hij enige memorabele bijdrage aan de filosofie gaat leveren zal de tijd leren.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki