Voor de rechtbank

In het kort

Wie? Marco Derks ({geboren}--{overleden})

Waar en wanneer?
Periode: Heden.
Context: X

Hoe?
Medium: Geschrift.
Positionering: Interne religiekritiek.
Stijlmiddel(en): X.
Genre: Particulier, Algemeen.

Wat?
Voorwerp van kritiek: Opvatting, Religieuze groep.
Doel van de kritiek: Verbetering.
Grond(en) van kritiek: X.In de gereformeerde context heb je altijd wel iets uit te leggen als homo.


Bron: Trouw, 29 oktober 2013

De religiekritiek in dit citaat richt zich op de dogmatische en onveilige sfeer binnen de gereformeerde context voor homoseksuelen.
In het dagblad Trouw wordt Marco Derks door Gerrit-Jan KleinJan geïnterviewd over de nominering van het theologisch magazine “Godschrift” voor de Kerk en Wereld Jongerenprijs. Marco Derks is redacteur van dit Magazine. Ook is hij theoloog en homo. In het interview gaat hij in op de complicaties die een dergelijke combinatie van theoloog en homo in een gereformeerde context met zich mee brengt. Daarnaast geeft hij aan welke persoonlijke keuze hem er toe gebracht heeft om uiteindelijk de kerkelijke overstap te maken naar de Oudkatholieke kerk.

De gereformeerde context, waarin Marco Derks is opgegroeid, is de orthodox-gereformeerde setting. Deze setting is Marco uiteindelijk te rationeel. Hoewel er geen expliciete veroordeling is van zijn homo-zijn, is er toch ook geen veilige omgeving binnen de genoemde setting. Zoals het citaat al weergeeft, ervaart Marco de omgeving als het ware als een rechtbank; Een omgeving waar je elke keer uit moet leggen waarom je homo en christen bent.

De sterke op rationele argumenten gerichte, door Marco waargenomen, benadering is te plaatsen bij de orthodox-gereformeerde groepering. Deze groepering kenmerkt zich namelijk door een grote focus op de geloofsleer en een rationele prediking van de Bijbel.
Marco ervaart de overstap naar de Oudkatholieke kerk als een bevrijding. De katholieke traditie laat meer ruimte voor rituelen en symboliek. Dit houdt ook in dat niet alles rationeel bekeken hoeft te worden. Daarnaast zal ook meespelen dat homo’s in de Oudkatholieke kerk het ambt van priester kunnen vervullen en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht gewoon gezegend worden in deze kerk. De Oudkatholieke kerk straalt hiermee een accepterende en dus veilige omgeving uit.

De religiekritiek wordt vanuit een intern perspectief richting twee kerkelijke groeperingen gegeven. In de eerste plaats vanuit een professionele houding als theoloog. In de tweede plaats vanuit een persoonlijke houding als homoseksueel. Daarnaast is de religiekritiek negatief gekleurd richting de orthodox-gereformeerden en positief gekleurd richting de Oudkatholieke Kerk.

Klik op deelproject-LHBT om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki