Fanatisme

In het kort

Wie? Voltaire (21 november 1694--30 mei 1778)

Waar en wanneer?
Periode: Verlichting.
Context: X

Hoe?
Medium: X.
Positionering: Externe religiekritiek.
Stijlmiddel(en): X.
Genre: X.

Wat?
Voorwerp van kritiek: X.
Doel van de kritiek: Verwerping.
Grond(en) van kritiek: X.Als de kanker van het fanatisme eenmaal iemands geest heeft verziekt, is die bijna niet meer te genezen.

lemma ‘Fanatisme’, p. 280

In veel van zijn geschriften trekt Voltaire ten strijde tegen het fanatisme. In het in 1764 verschenen Filosofisch woordenboek definieert hij fanatici als mensen die voor hun waandenkbeelden moorden plegen. Fanatisme leidt tot onverdraagzaamheid en moord en komt veelal voort uit bijgeloof. Het meest schrijnende kenmerk van fanatisme is dat het, niettegenstaande de eigen overtuigingen, volledig indruist tegen de kernregel van het ware christelijke geloof: ‘houdt van uw naaste zoals u van uzelf houdt’. Zoals Voltaire stelt in het lemma ‘Dogma’s’: God beoordeelt je op grond van je daden, niet je waandenkbeelden.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki