Revision [177]

This is an old revision of Voltaire Exemplum 2 made by inhoudenvorm on 2013-02-11 08:49:58.

 

Exemplum


Als de kanker van het fanatisme eenmaal iemands geest heeft verziekt, is die bijna niet meer te genezen.

(lemma ‘Fanatisme’, p. 280)

In veel van zijn geschriften trekt Voltaire ten strijde tegen het fanatisme. In het in 1764 verschenen Filosofisch woordenboek definieert hij fanatici als mensen die voor hun waandenkbeelden moorden plegen. Fanatisme leidt tot onverdraagzaamheid en moord en komt veelal voort uit bijgeloof. Het meest schrijnende kenmerk van fanatisme is dat het, niettegenstaande de eigen overtuigingen, volledig indruist tegen de kernregel van het ware christelijke geloof: ‘houdt van uw naaste zoals u van uzelf houdt’. Zoals Voltaire stelt in het lemma ‘Dogma’s’: God beoordeelt je op grond van je daden, niet je waandenkbeelden.

Auteur

Voltaire

Naam
François-Marie Arouet (Voltaire)
Pseudoniem
Voltaire
Geboren
21 november 1694

Stijl

{titel}

{kort}

Periode

De Verlichting

Tijdperk
1650 tot 1750

De Verlichting belichaamt een omwenteling in het filosofische denken, waarbij benadrukt werd dat de rede het uitgangspunt moet zijn in het denken over en het handelen in de wereld. De stelregel van de Verlichting kan als volgt worden samengevat: ‘wat niet rijmt met de rede, moet worden verworpen.’

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki