Wiki source for Voltaire Exemplum 2


Show raw source

=====Fanatisme=====
{{exemplum
versie="anco_peeters"
auteur="Voltaire"
werk="Filosofisch woordenboek"
periode="Verlichting"
context="X"
medium="X"
genre="X"
stijlmiddel="X"
positionering="Externe religiekritiek"
doel_van_kritiek="Verwerping"
voorwerp_van_kritiek="X"
gronden="X"
soorten_argumenten="X"
}}
""
<blockquote>
Als de kanker van het fanatisme eenmaal iemands geest heeft verziekt, is die bijna niet meer te genezen.
</blockquote>
""
//lemma ‘Fanatisme’, p. 280//

In veel van zijn geschriften trekt [[Voltaire]] ten strijde tegen het fanatisme. In het in 1764 verschenen [[Filosofisch_woordenboek|Filosofisch woordenboek]] definieert hij fanatici als mensen die voor hun waandenkbeelden moorden plegen. Fanatisme leidt tot onverdraagzaamheid en moord en komt veelal voort uit bijgeloof. Het meest schrijnende kenmerk van fanatisme is dat het, niettegenstaande de eigen overtuigingen, volledig indruist tegen de kernregel van het ware christelijke geloof: ‘houdt van uw naaste zoals u van uzelf houdt’. Zoals [[Voltaire]] stelt in het lemma ‘Dogma’s’: God beoordeelt je op grond van je daden, niet je waandenkbeelden.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki