Tim Brooks

Naam
Tim Brooks
Pseudoniem
geen
Geboren
te
Overleden
te

Tim Brooks (1978) trekt de kar van de nieuw-atheïstische missie binnen Google+. Hij organiseert debatten met als doel deconversie van religieuzen en plaatst links en plaatjes op zijn Google+ profiel die veelal binnen deze missie passen en religie belachelijk maken. In veel debatten wordt hij bijgestaan door anderen. In het geval van de op deze website beschreven exempla (Deconversie argumentatief 1,Deconversie argumentatief 2 en Deconversie, op emotie gerichte deconversietechnieken) waarin hij in debat gaat met Cy Boord is dit door Erick Cave, Mike Lawson, Jonathan Kemp en Joseph Arm.

Brooks beschrijft zichzelf als een agnostisch atheist. Dat lijkt een tegenstelling, maar Brooks is van mening dat agnosticisme (van a-gnosis) iets te maken heeft met kennis en atheïsme met het aanhangen van goden. Zijn positie is dus dat hij meent geen kennis van het goddelijke te kunnen hebben en geen goden aanhangt.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki