Wiki source for Theatergroep Wunderbaum


Show raw source

======Theatergroep Wunderbaum======
{{auteur
naam="Theatergroep Wunderbaum"
pseudoniem="geen"
afbeelding=""
geboren_te=""
overleden=""
overleden_te=""
nationaliteit=""
periode="Heden"
}}


Theatergroep Wunderbaum is een acteurscollectief dat gevestigd is in Rotterdam. De groep is nationaal en internationaal werkzaam. Wunderbaum produceert vooral stukken die onderzoeken hoe gemeenschappen functioneren.

Wunderbaum pretendeert niet antwoorden te hebben op de complexe vragen van deze tijd. De groep probeert vooral uitdrukking en verbeelding te geven aan de verwarrende tijdsgeest. Zo hoopt de groep bij te dragen aan een nieuwe manier van samenleven.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki