Theatergroep Wunderbaum

Naam
Theatergroep Wunderbaum
Pseudoniem
geen
Geboren
{geboren} te
Overleden
teTheatergroep Wunderbaum is een acteurscollectief dat gevestigd is in Rotterdam. De groep is nationaal en internationaal werkzaam. Wunderbaum produceert vooral stukken die onderzoeken hoe gemeenschappen functioneren.

Wunderbaum pretendeert niet antwoorden te hebben op de complexe vragen van deze tijd. De groep probeert vooral uitdrukking en verbeelding te geven aan de verwarrende tijdsgeest. Zo hoopt de groep bij te dragen aan een nieuwe manier van samenleven.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki