Taliban, als het Islamitisch Emiraat van Afghanistan

Naam
Taliban, als het Islamitisch Emiraat van Afghanistan
Pseudoniem
geen
Geboren
september 1996 te 'Afghanistan
Overleden
december 2001 te Afghanistan


Hier kan informatie komen over de Taliban, als het Islamitisch Emiraat van Afghanistan (september 1996-december 2001).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki