Sint Eulogius

Naam
Eulogius van Córdoba
Pseudoniem
geen
Geboren
voor 819 te 'Córdoba
Overleden
11 maart 859 te Córdoba


In de tijd van Eulogius was Al-Andalus, hedendaags Spanje, al een eeuw lang in handen van de Arabieren (zie Córdoba omstreeks 850). Tegen deze achtergrond schreef Eulogius in zijn latere leven zijn polemische werken tegen de islam. Al vroeg trad hij in de leer bij abt Speraindeo in het klooster van Sint Zoylus te Córdoba. Deze abt stond bekend stond om zijn radicale werken tegen de Islam en heeft Eulogius hiermee sterk beïnvloed. Tijdens zijn priesterschap reisde Eulogius naar het noorden van Spanje. Hier zag de priester hoe het leven van christenen zonder de Arabische overheersing was: christenen in het noorden hoefden geen belasting te betalen, priesters hoefden er geen Arabisch te leren en veel boeken die in Córdoba verboden waren, waren hier wel beschikbaar (bijvoorbeeld Augustinus’ De Civitate Dei).
Eulogius kwam in 850 terug in Córdoba van zijn korte reis naar het noorden van Spanje. De eerste martelaren van de martelarenbeweging van Córdoba waren toen al geëxecuteerd (zie de martelaren van Córdoba). Eulogius werd al snel na zijn terugkomst gevangengenomen samen met alle geestelijken in Córdoba, omdat zij als de aanstichters van de martelarenbeweging werden gezien. Hier ontmoette Eulogius twee martelaren, Flora en Maria, die hem inspireerden om zijn eerste werk te schrijven, Documentum Martyriale (851), waarin hij medechristenen oproept om deze twee vrouwen te steunen. Na enkele maanden wordt Eulogius weer vrijgelaten en begint hij met zijn tweede werk, Memoriale Sanctorum (856). In dit werk beschrijft hij het verdere verloop van de martelarenbeweging en zet hij zich af tegen christenen die de martelaren niet steunen. Zijn laatste werk, Liber Apologeticus Martyrum (859), gaat nog verder in op de kritiek van christenen op de martelarenbeweging. In dit werk benadrukt Eulogius de verschillen tussen het christendom en de islam sterk. Al snel na het afronden van dit werk werd de priester weer opgepakt, dit keer omdat hij een bekeerde moslim hielp met onderduiken. Al snel werd hij weer vrijgelaten, maar Eulogius, die zelf een martelaar wilde worden, weigerde om naar huis te gaan en bleef tegenover de islamitische autoriteiten provocerende uitspraken doen over de islam en de profeet Mohammed. Op 11 maart 859 werd Eulogius geëxecuteerd.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki