Wiki source for Sam Harris


Show raw source

======Sam Harris======
{{auteur
naam="Sam Harris"
pseudoniem="geen"
afbeelding=""
geboren=""
geboren_te=""
overleden=""
overleden_te=""
nationaliteit=""
periode="Heden"
}}
{stub}
Sam Harris, [[nieuw atheïsme|nieuw atheïstische]] auteur. Onderdeel van [[The Four Horsemen of New Atheism]].
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki