Revision [2003]

Last edited on 2016-05-04 11:41:54 by marinterpstra
Additions:
versie="2016"
lopende_tekst="Zuiverheid is vaak een belangrijk bestanddeel van religiekritiek: de dienst aan God mag niet bezoedeld worden door wat dan ook met afvalligheid of afgoderij of ketterij te maken heeft. De abdis Caritas Pirckheimer gaat hierin ver: ze wil liever onthoofd worden, dan dat niet gewijde priesters haar klooster betreden. Verontreiniging van het ritueel maakt het ongeldig."
Bron: Frumentius Renner (red.), //Die Denkwürdigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer// (1982), blz.6.
Deletions:
versie="anco_peeters"
Bron: Die Denkwürdigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.6 (eigen vertaling)


Revision [1724]

Edited on 2016-01-29 14:10:41 by marinterpstra
Additions:
=====Kritiek op lekenpriesters (Caritas Pirckheimer)=====
[…] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…] Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegenen die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegenen die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan hen die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt, dan zou ik liever dood zijn dan leven."
Bron: Die Denkwürdigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.6 (eigen vertaling)
==Over Caritas Pirckheimer en Die Denkwürdigkeiten==
[[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] (1467-1532) was abdis van het St. Klara klooster te Neurenberg, ten tijde van de Reformatie. Aan het einde van het jaar 1524 kreeg dit klooster direct te maken met de gevolgen van de Reformatie. Het was Pirckheimer ter ore gekomen dat de Neurenbergse stadsraad van plan was de broeders van de orde der Franciscanen, die voor de nonnen van St. Klara preekten en de sacramenten verzorgden, de toegang tot het klooster te ontzeggen. De stadsraad zou vanaf dat moment lutherse geestelijken naar het klooster sturen om te preken, in de hoop de nonnen zo voor het nieuwe geloof te winnen. Na het “Religionsgespräch” van 3 tot 14 maart 1525 en het officieel kenbaar maken van de bekering van de stad tot het lutheranisme, volgden verschillende maatregelen. Het ging hier om veranderingen die essentiële elementen van het religieuze leven van de nonnen betroffen: de kloostergeloften, de clausuur en het uitdragen van de gemeenschapsgeest. Ook kwam er een verbod op het aannemen van nieuwe novices, waardoor het klooster uiteindelijk tot uitsterven zou zijn gedoemd. Caritas Pirckheimer streed hevig voor het behoud van haar klooster nadat vele kloosters door lutheraanse overheden hervormd of gesloten werden. In het manuscript [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] (vermoedelijk door haar geschreven) wordt uitvoerig verslag gedaan van haar strijd om het behoud van het kloosterleven.
==Analyse==
De kritiek in //Die Denkwürdigkeiten// is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis Caritas Pirckheimer reageert hiermee op de aanhangers van de Reformatie, die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. //Die Denkwürdigkeiten// is doordrongen van de angst die de dreiging van de lutherse maatregelen bij de nonnen losmaakte. In het fragment hierboven reageert Pirckheimer op het bezoek van lekenpriesters die in het klooster de biecht afnemen en de mis opdragen. Ze beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven. De lutheranen handelen in Gods naam en stellen van daaruit regels op voor het kloosterleven, dat op deze manier ten onder gaat. Pirckheimer vindt dit een slechte zaak en wil het kloosterleven behouden zoals het was. Ze vindt dat de priesters die de katholieke kerk verlaten hebben om Luther te volgen hun ambt onwaardig zijn. De wijze waarop ze opereren vindt zij ronduit beschamend en heeft in haar ogen weinig met het geloof te maken. Ook zij handelt hier in naam van God. Hier is duidelijk sprake van een wisseling van rol tussen beoordelaar en beoordeelde. Beide partijen handelen vanuit het idee dat hun invulling van religie de juiste is, waarmee zij lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.
Deletions:
=====Caritas Pirckheimer=====
[…] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…]

Bron: vert. van [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] der Abtissin [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]], ed. Frumentius Renner, (1982) p.6.
==Het volledige citaat luidt: ==[…] //het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen//[…] //Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegenen die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegenen die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan hen die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt, dan zou ik liever dood zijn dan leven.//"
==Uitleg en Analyse==
Priesters zijn vaak het voorwerp van kritiek wanneer zij hun ambt op onwaardige wijze vervullen. In dit geval nemen priesters die de kerk verlaten hebben om Luther te volgen toch priesterlijke functies waar, echter volgens Caritas Pirckheimer op een wijze die voor de nonnen beschamend is.
De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse [[Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen.
[[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit.
Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] het idee van vrijheid van geloofskeuze.


Revision [1066]

Edited on 2014-03-25 11:58:39 by inhoudenvorm
Additions:
Bron: vert. van [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] der Abtissin [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]], ed. Frumentius Renner, (1982) p.6.
Deletions:
//vert. van [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] der Abtissin [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]], ed. Frumentius Renner, (1982) p.6//


Revision [962]

Edited on 2014-03-06 17:51:10 by inhoudenvorm
Additions:
[…] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…]
Priesters zijn vaak het voorwerp van kritiek wanneer zij hun ambt op onwaardige wijze vervullen. In dit geval nemen priesters die de kerk verlaten hebben om Luther te volgen toch priesterlijke functies waar, echter volgens Caritas Pirckheimer op een wijze die voor de nonnen beschamend is.
De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse [[Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen.
[[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit.
Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] het idee van vrijheid van geloofskeuze.
Deletions:
“ […] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…]
Priesters zijn vaak het voorwerp van kritiek wanneer zij hun ambt op onwaardige wijze vervullen. In dit geval nemen priesters die de kerk verlaten hebben om Luther te volgen toch priesterlijke functies waar, echter volgens Caritas Pirckheimer op een wijze die voor de nonnen beschamend is. De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse [[Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] het idee van vrijheid van geloofskeuze.


Revision [926]

Edited on 2014-03-06 15:56:44 by inhoudenvorm
Additions:
versie="anco_peeters"
werk=""Die Denkwürdigkeiten"
periode=""Reformatie"
context="X"
medium="Geschrift"
genre="In functie"
stijlmiddel="X"
positionering="Interne religiekritiek"
doel_van_kritiek="Verbetering"
voorwerp_van_kritiek="X"
gronden="X"
soorten_argumenten="X"
Deletions:
werk="Die Denkwürdigkeiten"
periode="Reformatie"
stijl="Positieve interne religiekritiek"


Revision [761]

Edited on 2014-01-28 13:09:42 by marinterpstra
Additions:
==Het volledige citaat luidt: ==[…] //het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen//[…] //Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegenen die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegenen die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan hen die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt, dan zou ik liever dood zijn dan leven.//"
Deletions:
==Het volledige citaat luidt: ==[…] //het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen//[…] //Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven.//"


Revision [760]

Edited on 2014-01-28 13:08:27 by marinterpstra
Additions:
Priesters zijn vaak het voorwerp van kritiek wanneer zij hun ambt op onwaardige wijze vervullen. In dit geval nemen priesters die de kerk verlaten hebben om Luther te volgen toch priesterlijke functies waar, echter volgens Caritas Pirckheimer op een wijze die voor de nonnen beschamend is. De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse [[Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] het idee van vrijheid van geloofskeuze.
Deletions:
De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse [[Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] het idee van vrijheid van geloofskeuze.


Revision [506]

Edited on 2013-02-20 15:33:32 by inhoudenvorm
Additions:
=====Caritas Pirckheimer=====
Deletions:
=====Exemplum=====


Revision [505]

Edited on 2013-02-20 15:29:05 by inhoudenvorm
Additions:
==Uitleg en Analyse==
Deletions:
==Uitleg==


Revision [504]

Edited on 2013-02-20 15:28:50 by inhoudenvorm
Additions:
stijl="Positieve interne religiekritiek"
//vert. van [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] der Abtissin [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]], ed. Frumentius Renner, (1982) p.6//
De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse [[Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] het idee van vrijheid van geloofskeuze.
Deletions:
stijl=""
// ((vert. van Die Denkwürtigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.6))//
De religiekritiek die we in Die Denkwürdigkeiten aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis Caritas Pirckheimer reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse Reformatie, die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. Caritas Pirckheimer beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept Caritas Pirckheimer het idee van vrijheid van geloofskeuze.


Revision [357]

Edited on 2013-02-12 17:59:54 by inhoudenvorm
Additions:
==Het volledige citaat luidt: ==[…] //het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen//[…] //Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven.//"
Deletions:
Het volledige citaat luidt: […] //het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen//[…] //Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven.//"


Revision [349]

Edited on 2013-02-12 17:53:30 by inhoudenvorm
Additions:
“ […] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…]
Het volledige citaat luidt: […] //het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen//[…] //Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven.//"
==Uitleg==
Deletions:
“ […] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…] Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven."


Revision [305]

Edited on 2013-02-11 11:57:04 by inhoudenvorm
Additions:
auteur="Caritas Pirckheimer"
werk="Die Denkwürdigkeiten"
periode="Reformatie"
stijl=""
“ […] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…] Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven."

// ((vert. van Die Denkwürtigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.6))//
De religiekritiek die we in Die Denkwürdigkeiten aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis Caritas Pirckheimer reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse Reformatie, die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. Caritas Pirckheimer beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept Caritas Pirckheimer het idee van vrijheid van geloofskeuze.
Deletions:
auteur="Voltaire"
werk="Filosofisch woordenboek"
periode="Verlichting"
stijl="Versleutelde boodschap"
Bedenk goed dat de meest afschuwelijke misdaden altijd zijn bedreven in tijden waarin het bijgeloof hoogtij vierde.
// (lemma ‘Bijgeloof’, p. 98)//
Een van de speerpunten van de religiekritiek van Voltaire is zijn kritiek op bijgeloof. In het in 1764 verschenen [[Filosofisch_woordenboek|Filosofisch woordenboek]] staat op verscheidene plekken en in verschillende stijlen steeds weer hetzelfde standpunt verwoord: alle dogma’s en theologische standpunten naast het geloof in een één Schepper en de christelijke ethiek (‘houdt van uw naaste zoals u van uzelf houdt’) is bijgeloof. Bijgeloof is op zichzelf beschouwd ongevaarlijk, doch het ligt altijd ten grondslag aan fanatisme: het vermoorden van anderen omdat ze er niet dezelfde ideeën als jijzelf op nahouden.


Revision [304]

The oldest known version of this page was created on 2013-02-11 11:54:37 by inhoudenvorm
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki