Talkshow Pauw & Witteman

Naam
Pauw & Witteman
Auteur
Jeroen Pauw en Paul Witteman
Periode
Heden


Inleiding

De talkshow Pauw & Witteman, vernoemd naar de presentatoren Jeroen Pauw en Paul Witteman is een van de best bekeken Nederlandse talkshows. Het programma is op werkdagen live te zien op Nederland 1. In het programma zitten beide presentatoren aan het hoofd van een tafel. Aan weerskanten zitten dagelijks nieuwe gasten die door de presentatoren worden bevraagd. Ook gaan de gasten met elkaar in gesprek. De onderwerpen waar de gasten voor worden uitgenodigd zijn telkens verschillend maar altijd actueel.

Pauw en Witteman wordt geproduceerd door de VARA. Deze omroep formuleert haar missie als volgt: "Als onafhankelijke en progressieve omroep bijdragen aan een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn, aan het publieke debat deelnemen en participeren in cultuur en maatschappij. Daarbij wil de VARA aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en wil ze grenzen verkennen. De VARA laat zich hierbij inspireren door beginselen en waarden uit de sociaal-democratie en het humanisme, waaronder de gelijke behandeling van mensen, het belang van sociale rechtvaardigheid, de bescherming van de menselijke waardigheid en de internationale verbondenheid van mensen." (1)


Bronnen

(1). Te raadplegen via: "http://www.mediacourant.nl/?p=94876 (15-07-2011).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki