Orthodox-gereformeerd

Gereformeerden in het algemeen kenmerken zich door hun sterke vasthouden aan de rechte leer en hiermee nadrukkelijk willen instemmen. Door de geschiedenis heen is gebleken, dat kerkscheuringen ontstonden wanneer deze instemming ontbrak.

Zo bestaan de orthodox-gereformeerden uit drie kerkelijke denominaties, te weten de christelijk gereformeerde kerk (CGK), de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) (GKV) en de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK).
De CGK en GKV zijn afsplitsingen van de Gereformeerde kerken in Nederland (Synodaal-gereformeerden). Deze laatste kerk is opgegaan in de Protestantse kerk in Nederland (PKN).
De NGK is ontstaan in 1967 na een kerkscheuring met de GKV.

Orthodox-gereformeerden kenmerken zich net als de bevindelijk-gereformeerden door hun grote waardering en focus op de geloofsleer. De orthodox-gereformeerden dragen deze geloofsleer vanuit hun verzuilde organisatie nadrukkelijk naar buiten uit. Bijvoorbeeld door een politieke partij als het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en een vakbond als bijvoorbeeld het GMV.

n de GKV wordt er nagedacht om ook vrouwen in het ambt toe te laten. In de NGK kunnen ook vrouwen ambtsdrager worden.
Steeds vaker wordt er in plaatselijke kerken van de CGK, GKV en NGK gezocht naar samenwerking.

Voor meer informatie over deze kerken zie de volgende websites:
www.cgk.nl
www.gkv.nl
www.ngk.nl

Klik op deelproject-LHBT om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.
Klik op religieuze instanties om terug te keren naar de pagina over deze instanties.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki