Revision [499]

This is an old revision of Luthers opvattingen over het klooster Exemplum 1 made by inhoudenvorm on 2013-02-20 15:22:35.

 

Luthers opvattingen over het klooster


“[…], God zei tegen de mensen nadat zij waren geschapen, “Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u!” Deze uitspraak is een klap in het gezicht van de wet van de paus en stelt alle geestelijken, monniken en nonnen vrij om in het huwelijk te treden."

Preek over Genesis, hoofdstuk een, 1527, WA XXIV, pp 52-57

Het volledige citaat luidt:
“[…], God zei tegen de mensen nadat zij waren geschapen, “Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u!” Deze uitspraak is een klap in het gezicht van de wet van de paus en stelt alle geestelijken, monniken en nonnen vrij om in het huwelijk te treden. Want net zoals de zon moet schijnen en zichzelf niet kan bedwingen – want dit is ingebed in de natuur door God’s woord en bevel- zo is het ook ingebed in de natuur van mensen, of ze nu jongens of meisjes zijn, om vruchtbaar te zijn. […] Geen gelofte hiertegen is van enkele waarde; want het ligt al vast: niemand kan weerstand bieden aan een daad door God gecreëerd. Hoe zou het zijn wanneer de zon een gelofte aflegde niet te schijnen? Het zou hetzelfde zijn als wanneer jij de gelofte af zou leggen niet vruchtbaar te zijn, noch kinderen groot te brengen of kinderen te dragen."

Uitleg en Analyse
De Protestantse Reformatie had in veel gevallen verstrekkende gevolgen voor vrouwen die voor het kloosterleven gekozen hadden. Zoals in het bovenstaande citaat uit een preek van Maarten Luther (1483-1546) uit 1527 naar voren komt, verwierp Lutherhet celibaat en het afleggen van kloostergeloften. Deze twee elementen vormden echter een cruciaal onderdeel van het kloosterleven. Het verwerpen van het celibaat - volgens Luther was echte kuisheid praktisch onmogelijk en zouden juist nonnen en monniken zich uiteindelijk schuldig maken aan de zonde van ontucht (Maarten Luther, The Estate of Marriage, 1522, Luther’s Works XLV) – zorgde ervoor dat de kuise non, die als bruid van Christus haar leven aan God wijdde, van haar voetstuk viel. Hiermee hing ook de Lutherse opvatting over de ideale rol voor de vrouw samen. Luther zag het baren van kinderen als de voornaamste lotsbestemming voor vrouwen: hun lichaam was immers voor dit doel door God geschapen. Dit leidde ertoe dat in protestantse opvattingen de ideale rol voor de vrouw, die van de gehuwde moeder was. Het intreden in het klooster als een bruid van Christus was in de ogen van veel Lutheranen niet langer een geschikte levensinvulling voor een vrouw. Deze opvattingen hadden verstrekkende gevolgen voor het kloosterleven van zowel mannen als vrouwen.

Auteur

Maarten Luther

Naam
Maarten Luther
Pseudoniem
geen
Geboren
10 november 1483

Stijl

{titel}

{kort}

Periode

Reformatie

Tijdperk
{van} tot {tot}

{kort}

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki