Revision [1886]

Last edited on 2016-02-23 16:26:04 by marinterpstra
Additions:
- Lees het gehele vraaggesprek: [[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5]]
Deletions:
- Lees het gehele vraaggesprek: [[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5 target="blank"]]


Revision [1885]

Edited on 2016-02-23 16:23:54 by marinterpstra
Additions:
- Lees het gehele vraaggesprek: [[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5 target="blank"]]
Deletions:
- Lees het gehele vraaggesprek: [[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5]]


Revision [1884]

Edited on 2016-02-23 16:22:51 by marinterpstra
Additions:
lopende_tekst="Predikant Jaap Zijlstra (Wassenaar 1933-Amsterdam 2015) kwam in 1983 in een preek uit voor zijn homoseksualiteit en ijverde binnen de Gereformeerde gemeenschap voor erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. In zijn opvatting berust de afwijzing van homoseksualiteit door veel van zijn geloofsgenoten op het te letterlijk nemen van de Bijbel en het gebrek aan liefde voor de medemens."
Deletions:
lopende_tekst="Predikant Jaap Zijlstra (Wassenaar 1933-Amsterdam 2015) kwam in 1983 in een preek uit voor zijn homoseksualiteit en ijvert binnen de Gereformeerde gemeenschap naar erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. In zijn opvatting berust de afwijzing van homoseksualiteit door veel van zijn geloofsgenoten of het te letterlijk nemen van de Bijbel en het gebrek aan liefde voor de medemens."


Revision [1883]

Edited on 2016-02-23 16:22:10 by marinterpstra
Additions:
lopende_tekst="Predikant Jaap Zijlstra (Wassenaar 1933-Amsterdam 2015) kwam in 1983 in een preek uit voor zijn homoseksualiteit en ijvert binnen de Gereformeerde gemeenschap naar erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. In zijn opvatting berust de afwijzing van homoseksualiteit door veel van zijn geloofsgenoten of het te letterlijk nemen van de Bijbel en het gebrek aan liefde voor de medemens."
Deletions:
lopende_tekst="Predikant Jaap Zijlstra kwam in 1983 in een preek uit voor zijn homoseksualiteit en ijvert binnen de Gereformeerde gemeenschap naar erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. In zijn opvatting berust de afwijzing van homoseksualiteit door veel van zijn geloofsgenoten of het te letterlijk nemen van de Bijbel en het gebrek aan liefde voor de medemens."


Revision [1882]

Edited on 2016-02-23 16:21:29 by marinterpstra
Additions:
=====De Bijbel moet men niet letterlijk nemen (Zijlstra)=====
versie="2016"
lopende_tekst="Predikant Jaap Zijlstra kwam in 1983 in een preek uit voor zijn homoseksualiteit en ijvert binnen de Gereformeerde gemeenschap naar erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. In zijn opvatting berust de afwijzing van homoseksualiteit door veel van zijn geloofsgenoten of het te letterlijk nemen van de Bijbel en het gebrek aan liefde voor de medemens."
Deletions:
=====Letterlijk versus liefde=====
versie="anco_peeters"


Revision [1881]

Edited on 2016-02-23 16:18:06 by marinterpstra
Additions:
Jaap Zijlstra (1933-2015), in leven predikant en dichter, besloot in 1983 voor zijn homoseksualiteit uit te komen, in de kerk waarin hij voorganger was een moeilijke beslissing. Sedertdien zet hij zich in voor de erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. Hij reflecteert op het geloof en de grondslag ervan, de Bijbel, om helderheid te krijgen over de beoordeling van homoseksualiteit. Zijlstra gaf vanuit twee interne perspectieven kritiek op de omgang van kerken met homoseksualiteit. In de allereerste plaats ventileerde Zijlstra als homoseksueel vanuit een eigen persoonlijke betrokkenheid zijn mening. In de tweede plaats uitte hij vanuit zijn professionele positie kritiek op ambtsgenoten en op de religieuze groepering zelf.
De citaten komen uit een interview met Jaap Zijlstra. Het verslag van dit gesprek is geplaatst in het Magazine van //ContrariO//. ContrariO is een Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes. Omdat het interview geplaatst is in een van origine Gereformeerd (vrijgemaakt) tijdschrift, is de oproep met name gericht tot dominees binnen de [[Orthodox-gereformeerd | orthodox-gereformeerde ]] en [[Bevindelijk-gereformeerd | bevindelijk-gereformeerde]] kerken. Deze twee groepen leggen grote nadruk op de geloofsleer en het letterlijk nemen van de bijbel. Zijlstra zelf vertoont door zijn argument van liefde verwantschap met de [[Evangelisch | evangelischen]]. Deze laatste groep legt namelijk, net als trouwens de bevindelijk-gereformeerden, een grote nadruk op een innerlijke beleving van geloven. Het is dan ook niet vreemd dat Zijlstra jarenlang als evangelisatiepredikant aan het werk is geweest.
De religiekritiek in bovenstaande tekst is dat religieuze stromingen de Bijbel te letterlijk nemen. Men moet rekening houden met de oorspronkelijke betekenis: wat als 'gruwel' vertaald is (verwijzend naar immoreel gedrag waaronder homoseksualiteit) kan ook 'afgod' betekenen. Wanneer men weet dat vruchtbaarheid en religie samenhangen, waarbij de eerste een godheid kan zijn, krijgt de verwijzing naar seksualiteit een andere betekenis. Zijlstra ziet daarom geen heil in het letterlijk nemen van [[religieuze teksten | bijbelteksten]]. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.
- Klik op [[deelproject-LHBT]] om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.
- Om meer te weten over de bijbelteksten klik op [[religieuze teksten | religieuze teksten]].
- Lees het gehele vraaggesprek: [[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5]]
- Zie ook de nagedachtenis bij zijn overlijden: http://www.contrario.nl/uit-de-media/jaap-zijlstra-1933-2015
Deletions:
Jaap Zijlstra (1933-2015), in leven predikant en dichter, besloot in 1983 voor zijn homoseksualiteit uit te komen, in de kerk waarin hij voorganger was een moeilijke beslissing. Sedertdien zet hij zich in voor de erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. Hij reflecteert op het geloof en de grondslag ervan, de Bijbel, om helderheid te krijgen over de beoordeling van homoseksualiteit. De citaten komen uit een interview met Jaap Zijlstra. Het verslag van dit gesprek is geplaatst in het Magazine van //ContrariO//. ContrariO is een Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes. Omdat het interview geplaatst is in een van origine Gereformeerd (vrijgemaakt) tijdschrift, is de oproep met name gericht tot dominees binnen de [[Orthodox-gereformeerd | orthodox-gereformeerde ]] en [[Bevindelijk-gereformeerd | bevindelijk-gereformeerde]] kerken. Deze twee groepen leggen grote nadruk op de geloofsleer en het letterlijk nemen van de bijbel. Zijlstra zelf vertoont door zijn argument van liefde verwantschap met de [[Evangelisch | evangelischen]]. Deze laatste groep legt namelijk, net als trouwens de bevindelijk-gereformeerden, een grote nadruk op een innerlijke beleving van geloven. Het is dan ook niet vreemd dat Zijlstra jarenlang als evangelisatiepredikant aan het werk is geweest.
De religiekritiek in bovenstaande tekst is dat religieuze stromingen de Bijbel te letterlijk nemen. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van [[religieuze teksten | bijbelteksten]]. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.
Zijlstra geeft vanuit twee interne perspectieven kritiek op de omgang van kerken met homoseksualiteit. In de allereerste plaats geeft Zijlstra als homoseksueel vanuit een eigen persoonlijke betrokkenheid zijn mening. In de tweede plaats heeft hij vanuit zijn professionele positie kritiek op ambtsgenoten en op de religieuze groepering zelf.
Klik op [[deelproject-LHBT]] om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.
Om meer te weten over de bijbelteksten klik op [[religieuze teksten | religieuze teksten]].
Lees het gehele vraaggesprek:
[[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5]]
Zie ook de nagedachtenis bij zijn overlijden:
http://www.contrario.nl/uit-de-media/jaap-zijlstra-1933-2015


Revision [1878]

Edited on 2016-02-23 16:09:39 by marinterpstra
Additions:
Jaap Zijlstra (1933-2015), in leven predikant en dichter, besloot in 1983 voor zijn homoseksualiteit uit te komen, in de kerk waarin hij voorganger was een moeilijke beslissing. Sedertdien zet hij zich in voor de erkenning van homoseksuelen binnen het geloof. Hij reflecteert op het geloof en de grondslag ervan, de Bijbel, om helderheid te krijgen over de beoordeling van homoseksualiteit. De citaten komen uit een interview met Jaap Zijlstra. Het verslag van dit gesprek is geplaatst in het Magazine van //ContrariO//. ContrariO is een Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes. Omdat het interview geplaatst is in een van origine Gereformeerd (vrijgemaakt) tijdschrift, is de oproep met name gericht tot dominees binnen de [[Orthodox-gereformeerd | orthodox-gereformeerde ]] en [[Bevindelijk-gereformeerd | bevindelijk-gereformeerde]] kerken. Deze twee groepen leggen grote nadruk op de geloofsleer en het letterlijk nemen van de bijbel. Zijlstra zelf vertoont door zijn argument van liefde verwantschap met de [[Evangelisch | evangelischen]]. Deze laatste groep legt namelijk, net als trouwens de bevindelijk-gereformeerden, een grote nadruk op een innerlijke beleving van geloven. Het is dan ook niet vreemd dat Zijlstra jarenlang als evangelisatiepredikant aan het werk is geweest.
==Analyse==
De religiekritiek in bovenstaande tekst is dat religieuze stromingen de Bijbel te letterlijk nemen. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van [[religieuze teksten | bijbelteksten]]. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.
Deletions:
Jaap Zijlstra (1933-2015), in leven predikant en dichter,
De religiekritiek hier is dat religieuze stromingen de bijbel te letterlijk nemen. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van [[religieuze teksten | bijbelteksten]]. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.
De citaten komen uit een interview met ds. Jaap Zijlstra. Dit interview is geplaatst in het Magazine van [[http://www.contrario.nl | ContrariO]]. ContrariO is een Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes. Wie het hele interview wil lezen, klik [[http://www.contrario.nl/contrario-magazine-2011?acc=0 | hier]].
Omdat het interview geplaatst is in een van origine Gereformeerd (vrijgemaakt) tijdschrift, is de oproep met name gericht tot dominees binnen de [[Orthodox-gereformeerd | orthodox-gereformeerde ]] en [[Bevindelijk-gereformeerd | bevindelijk-gereformeerde]] kerken. Deze twee groepen leggen grote nadruk op de geloofsleer en het letterlijk nemen van de bijbel. Zijlstra zelf vertoont door zijn argument van liefde verwantschap met de [[Evangelisch | evangelischen]]. Deze laatste groep legt namelijk, net als trouwens de bevindelijk-gereformeerden, een grote nadruk op een innerlijke beleving van geloven. Het is dan ook niet vreemd dat Zijlstra jarenlang als evangelisatiepredikant aan het werk is geweest.


Revision [1877]

Edited on 2016-02-23 16:02:33 by marinterpstra
Additions:
Bron: Jaap Zijlstra in een vraaggesprek in //ContrariO Magazine//, jaargang 14, nummer 1, winter 2012 - 2013.
==Over Jaap Zijlstra==
Jaap Zijlstra (1933-2015), in leven predikant en dichter,
[[http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5]]
Zie ook de nagedachtenis bij zijn overlijden:
http://www.contrario.nl/uit-de-media/jaap-zijlstra-1933-2015
Deletions:
Bron: //ContrariO Magazine//, jaargang 14, nummer 1, winter 2012 - 2013.
http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5


Revision [1876]

Edited on 2016-02-23 15:58:26 by marinterpstra
Additions:
Denk je nu echt dat al die uitgewerkte wetten in Leviticus en al die herhalingen in Deuteronomium zo allemaal zijn uitgesproken in het oor van Mozes? Ik geloof er niks van. Er is alles voor te zeggen dat die wetten zijn ingevoerd tijdens de Babylonische ballingschap. Die zijn door Rabbijnen opgeschreven, met de beste bedoelingen, ze dachten echt dat het zo volgens Gods wil was. Maar ik denk steeds vaker; zulke ordinaire dingen zegt onze God niet. Lees maar eens Deuteronomium 28 vers 15 tot en met 68, dan begrijp je wat ik bedoel. [...] Om uit de doolhof van teksten te geraken, blijft er maar één weg over; de liefde. ‘De liefde doet de naaste geen kwaad’, zegt Paulus, ‘daarom is de liefde de vervulling van de wet’ (Romeinen 13 vers 10). Heb de Heer lief boven alles, en de naaste als jezelf. Ga er maar aan staan! En je zult merken: Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
Bron: //ContrariO Magazine//, jaargang 14, nummer 1, winter 2012 - 2013.
Lees het gehele vraaggesprek:
http://www.contrario.nl/wp-content/plugins/flippingbook-wp-gallery/popup.php?book_id=5
Deletions:
Denk je nu echt dat al die uitgewerkte wetten in Leviticus en al die herhalingen in Deuteronomium zo allemaal zijn uitgesproken in het oor van Mozes? Ik geloof er niks van. Er is alles voor te zeggen dat die wetten zijn ingevoerd tijdens de Babylonische ballingschap. Die zijn door Rabbijnen opgeschreven, met de beste bedoelingen, ze dachten echt dat het zo volgens Gods wil was. Maar ik denk steeds vaker; zulke ordinaire dingen zegt onze God niet. Lees maar eens Deuteronomium 28 vers 15 tot en met 68, dan begrijp je wat ik bedoel.
<br><br>
Om uit de doolhof van teksten te geraken, blijft er maar één weg over; de liefde. ‘De liefde doet de naaste geen kwaad’, zegt Paulus, ‘daarom is de liefde de vervulling van de wet’ (Romeinen 13 vers 10). Heb de Heer lief boven alles, en de naaste als jezelf. Ga er maar aan staan! En je zult merken: Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
//Bron: ContrariO Magazine, 14e jaargang, nummer 1, winter 2012 - 2013//


Revision [922]

Edited on 2014-03-06 15:49:55 by inhoudenvorm
Additions:
<br><br>


Revision [919]

Edited on 2014-03-06 15:45:38 by inhoudenvorm
Additions:
versie="anco_peeters"
auteur="Jaap Zijlstra "
werk="ContrariO Magazine"
context="X"
medium="Geschrift"
genre="X"
stijlmiddel="X"
positionering="X"
doel_van_kritiek="X"
voorwerp_van_kritiek="X"
gronden="X"
soorten_argumenten="X"
Deletions:
auteur="ds. Jaap Zijlstra"
werk="Tijdschrift"
stijl=""


Revision [862]

Edited on 2014-02-18 15:07:44 by sgraver
Additions:
De religiekritiek hier is dat religieuze stromingen de bijbel te letterlijk nemen. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van [[religieuze teksten | bijbelteksten]]. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.
Om meer te weten over de bijbelteksten klik op [[religieuze teksten | religieuze teksten]].
Deletions:
De religiekritiek hier is dat religieuze stromingen de bijbel te letterlijk nemen. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van bijbelteksten. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.


Revision [861]

Edited on 2014-02-18 15:04:58 by sgraver
Additions:
Klik op [[deelproject-LHBT]] om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.
Deletions:
Voor meer informatie over dit deelproject klik [[deelproject-LHBT | hier]].


Revision [860]

Edited on 2014-02-18 15:03:27 by sgraver
Additions:
auteur="ds. Jaap Zijlstra"
werk="Tijdschrift"
periode="Heden"
Denk je nu echt dat al die uitgewerkte wetten in Leviticus en al die herhalingen in Deuteronomium zo allemaal zijn uitgesproken in het oor van Mozes? Ik geloof er niks van. Er is alles voor te zeggen dat die wetten zijn ingevoerd tijdens de Babylonische ballingschap. Die zijn door Rabbijnen opgeschreven, met de beste bedoelingen, ze dachten echt dat het zo volgens Gods wil was. Maar ik denk steeds vaker; zulke ordinaire dingen zegt onze God niet. Lees maar eens Deuteronomium 28 vers 15 tot en met 68, dan begrijp je wat ik bedoel.
Om uit de doolhof van teksten te geraken, blijft er maar één weg over; de liefde. ‘De liefde doet de naaste geen kwaad’, zegt Paulus, ‘daarom is de liefde de vervulling van de wet’ (Romeinen 13 vers 10). Heb de Heer lief boven alles, en de naaste als jezelf. Ga er maar aan staan! En je zult merken: Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
//Bron: ContrariO Magazine, 14e jaargang, nummer 1, winter 2012 - 2013//
De religiekritiek hier is dat religieuze stromingen de bijbel te letterlijk nemen. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van bijbelteksten. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de bijbel naleven. Je komt op die manier, zo benadrukt hij, terecht in een doolhof. Uit dat doolhof kan alleen de liefde je halen. Via dit argument van de liefde richt hij zich tot de homoseksuele doelgroep en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Tegelijk geeft hij de doelgroep mee om trots te zijn op zichzelf, te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Daarnaast roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen binnen de kerk tegen de schenen te schoppen.

De citaten komen uit een interview met ds. Jaap Zijlstra. Dit interview is geplaatst in het Magazine van [[http://www.contrario.nl | ContrariO]]. ContrariO is een Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes. Wie het hele interview wil lezen, klik [[http://www.contrario.nl/contrario-magazine-2011?acc=0 | hier]].
Omdat het interview geplaatst is in een van origine Gereformeerd (vrijgemaakt) tijdschrift, is de oproep met name gericht tot dominees binnen de [[Orthodox-gereformeerd | orthodox-gereformeerde ]] en [[Bevindelijk-gereformeerd | bevindelijk-gereformeerde]] kerken. Deze twee groepen leggen grote nadruk op de geloofsleer en het letterlijk nemen van de bijbel. Zijlstra zelf vertoont door zijn argument van liefde verwantschap met de [[Evangelisch | evangelischen]]. Deze laatste groep legt namelijk, net als trouwens de bevindelijk-gereformeerden, een grote nadruk op een innerlijke beleving van geloven. Het is dan ook niet vreemd dat Zijlstra jarenlang als evangelisatiepredikant aan het werk is geweest.
Zijlstra geeft vanuit twee interne perspectieven kritiek op de omgang van kerken met homoseksualiteit. In de allereerste plaats geeft Zijlstra als homoseksueel vanuit een eigen persoonlijke betrokkenheid zijn mening. In de tweede plaats heeft hij vanuit zijn professionele positie kritiek op ambtsgenoten en op de religieuze groepering zelf.
Voor meer informatie over dit deelproject klik [[deelproject-LHBT | hier]].
Deletions:
auteur="Caritas_Pirckheimer"
werk="Die Denkwürdigkeiten"
periode="Reformatie"
Iedereen wil ons aan onze haren naar de hemel slepen.
// (vert. van Die Denkwürtigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.129)//
Toewijding aan God laat zich niet afdwingen. Afgedwongen religiositeit roept kritiek op. Het kloosterleven is een vrije keuze en brengt ook een andere opvatting over vrijheid met zich mee. Bovenstaand citaat komt uit een reactie van [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] op de Lutherse theoloog Wenzel Linck. De [[Maatregelen_van_de_Lutherse_stadsraad_tegen_het_klooster|Lutherse stadsraad]] dacht misschien wel mede te handelen in het belang van het zielenheil van de nonnen, maar de manier waarop dit gebeurde werd door de nonnen als ongewenst ervaren. Zij bedankten voor de ‘vrijheid’ die de Lutheranen aan hen wilden opleggen, door hen van hun kloostergeloften en het habijt te ‘bevrijden’. De vrijheid waar de zusters naar verlangden was de vrijheid om hun religieuze leven te leven zoals zij dat verkozen. De abdis levert dan ook kritiek op de manier waarop de nonnen tot het nieuwe geloof gedwongen worden: ‘Ik weet niet welk onderscheid er is tussen dwingen en niet toestaan, terwijl toch de Turken niemand dwingen hun geloof op te geven en een ieder toestaan te geloven wat hij wil.’ (vert. van [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]]der Abtissin [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]], ed. Frumentius Renner, (1982) p.111)
De religiekritiek die we in [[Die_Denkwürdigkeiten|Die Denkwürdigkeiten]] aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis [[Caritas_Pirckheimer|Caritas Pirckheimer]] reageert hiermee op de [[Maatregelen_van_de_Lutherse_stadsraad_tegen_het_klooster|aanhangers van de Protestantse Reformatie]], die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. Het thema van geloofsvrijheid komt hier duidelijk naar voren. [[Caritas_Pirckheimer|Caritas]] stelt de Turken, die als tolerant golden tegenover de niet-moslims binnen hun gebied, als voorbeeld voor hetgeen de Lutheranen nalieten: namelijk de nonnen de vrijheid te geven zelf te kiezen hoe zij hun geloof wilden belijden.


Revision [851]

Edited on 2014-02-13 21:36:33 by inhoudenvorm
Additions:
=====Letterlijk versus liefde=====
Deletions:
=====Dwang en Geloofsvrijheid=====


Revision [779]

The oldest known version of this page was created on 2014-02-05 12:55:45 by sgraver
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki