De kruisweg

Naam
De kruisweg
Auteur
Geen
Periode
1e eeuw - heden

Nadat Jezus ter dood was veroordeeld in het paleis van Pilatus, mocht hij zelf het kruis dragen naar de heuvel Golgotha, waar hij zou sterven. Deze tocht staat bekend als de kruisweg. In de religieuze kunst is dit een veelvoorkomend thema. Hierbij wordt in veertien staties de lijdensweg van Christus uitgebeeld, vanaf het gerechtsgebouw tot na zijn kruisiging.

De veertien kruiswegstaties

I      Christus wordt ter dood veroordeeld
II     Christus neemt het kruis op Zijn schouders
III    Christus valt voor de eerste maal onder het kruis
IV    Christus ontmoet Zijn bedroefde Moeder
V     Simon van Cyrene helpt Christus het kruis te dragen
VI    Veronica droogt het gezicht van Christus
VII   Christus valt voor de tweede maal
VIII  Christus troost de wenende vrouwen
IX    Christus valt voor de derde maal
X     Christus wordt van Zijn kleren beroofd
XI    Christus wordt aan het kruis genageld
XII   Christus sterft aan het kruis
XIII  Christus wordt van het kruis afgenomen
XIV  Christus wordt in het graf gelegd

In een gebed kunnen mensen langs alle veertien staties lopen en zo het lijdensverhaal meebeleven. Het woord statie komt van het Latijnse woord statio, wat 'ik sta' betekent. Het duidt op een plek waar wordt stilgestaan, in dit geval bij het lijdensverhaal van Christus. Sinds de 15e eeuw gebeurt deze godsdienstoefening binnen de rooms-katholieke traditie op Goede Vrijdag. Wie deze gebeden kruisweg begonnen is, is niet precies bekend. Algemeen wordt aangenomen dat Franciscus van Assisi deze godsdienstbeoefening heeft verspreid.
Omdat er geen eenduidige richtlijn was voor het aantal staties, heeft Paus Clemens XII (1730-1740), het aantal vastgesteld op veertien. De kruisweg werd in 1741 verplicht in alle rooms-katholieke kerken. Franciscanen en Clarissen bidden elke vrijdag de kruisweg.
Hoewel is vastgesteld dat de kruisweg uit veertien staties bestaat, zijn er ook variaties op deze richtlijn. Een voorbeeld hiervan is de reeks van zestien kruiswegstaties van Aad de Haas (1920-1972).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki