Kamp Jezus

Naam
Kamp Jezus
Auteur
Theatergroep Wunderbaum
Periode
Heden

Kamp Jezus is een voorstelling van Theatergroep Wunderbaum.

In deze theatervoorstelling Kamp onderzoekt Theatergroep Wunderbaum de kracht van het ritueel. In afwisselende scenes wordt de structuur van een eucharistieviering zichtbaar. Dat gebeurt aan de hand van beelden, gebruiken en muziek uit het christendom, een religieuze traditie waarvan velen in de huidige tijd langzaam vervreemd raken.

In de voorstelling wordt ook gebeden. Sommige gebeden hebben een ironische toon, andere geven ogenschijnlijk uitdrukking aan een serieuzer motief: een verlangen naar een hoger doel in het zo bevoorrechte maar lege bestaan van de huidige generatie.


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki