Jonathan Kirsch

Naam
Jonathan Kirsch
Pseudoniem
geen
Geboren
1949 te
Overleden
te

Jonathan Kirsch is werkzaam als advocaat en tijdelijk hoogleraar aan het ‘New York University’s Professional Publishing Program’, maar bovenal de schrijver van romans en boeken. Zijn boeken handelen veelal over religieuze zaken. Hij behaalde een bachelor in Russische en Joodse geschiedenis. Voor meer informatie: http://www.jonathankirsch.com/
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki