Jesaja

Naam
Jesaja
Pseudoniem
geen
Geboren
rond 750 v.c. te Jeruzalem e.o.
Overleden
rond 700 te Jeruzalem e.o.

Jesaja (“JHWH is redding”) de zoon van Amoz is een oudtestamentische profeet.

Zijn vader is niet te verwarren met de profeet van het gelijknamige boek Amos. Het jaar dat de profeet Jesaja geroepen werd door God was in het jaar van het overlijden van de Koning Uzzia (Jes 6:1) in het jaar 740 v. Chr.. Jesaja zou geprofeteerd hebben tijdens de regeringen van de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, allen koningen van Juda (Jes. 1:1). In het Bijbelboek Jesaja wordt uitvoerig verslag inzake zijn spreken en handelen.

Jesaja was getrouwd met een profetes met wie hij twee kinderen kreeg (Jes. 8:3). Volgens de joodse overlevering en een waarschijnlijk vroegchristelijk pseudepigrafisch boek zou Jesaja tijdens het bewind van Menasse zijn gedood doordat hij in tweeën werd gezaagd. De Bijbel zelf refereert naar een soortgelijke gebeurtenis omtrent een profeet die niet met naam en toenaam wordt genoemd (Hebreeën 11:37).

Over het algemeen wordt het boek Jesaja gesplitst in drie hoofdgedeelten, de op deze site onderzochte gedeelten Jes. 1:10-20 en Jes. 28:7-13 komen uit het eerste deel, dat hoofdstuk één tot en met negenendertig omvat en stamt uit de achtste eeuw voor Christus.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki