Revision [274]

This is an old revision of Jesaja made by inhoudenvorm on 2013-02-11 11:07:11.

 

Jesaja

Naam
Jesaja
Auteur
Jesaja
Periode
Oudheid


Over het algemeen wordt het boek Jesaja gesplitst in drie hoofdgedeelten, de te behandelen gedeelten Jes. 1:10-20 en Jes. 28:10-13 komen uit het eerste deel, dat hoofdstuk één tot en met negenendertig omvat en stamt uit de achtste eeuw voor Christus.

De binnen dit onderzoek gebruikte delen uit Jesaja

Jesaja 1:10-20
10 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.
11 Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.
12 En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
13 Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.
14 Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen.
15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed!
16 Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad
17 en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
19 Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen.
20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki