Revision [268]

This is an old revision of Jesaja made by inhoudenvorm on 2013-02-11 10:54:57.

 

Jesaja

Naam
Jesaja
Auteur
Jesaja
Periode
Oudheid


Over het algemeen wordt het boek Jesaja gesplitst in drie hoofdgedeelten, de te behandelen gedeelten Jes. 1:10-20 en Jes. 28:10-13 komen uit het eerste deel, dat hoofdstuk één tot en met negenendertig omvat en stamt uit de achtste eeuw voor Christus.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki