Bijbelgetrouw

In het kort

Wie? Jaap Zijlstra ({geboren}--{overleden})

Waar en wanneer?
Periode: Heden.
Context: X

Hoe?
Medium: Geschrift.
Positionering: Intern.
Stijlmiddel(en): X.
Genre: X.

Wat?
Voorwerp van kritiek: .
Doel van de kritiek: Negatief.
Grond(en) van kritiek: Allegorie, Autoriteit/autoritair, Heilige geschriften.“Als mensen over bepaalde teksten begonnen, dat homo’s gestenigd moeten worden, dan zei ik: ‘Dan moet u dat maar doen.’ ‘Ja.., nee…, nee.., onze regering staat dat niet toe, de doodstraf…’ Maar daar liet ik ze niet mee wegkomen. Want als je bijbelgetrouw bent op jouw manier, dan moet je de doodstraf eisen voor homo’s die met elkaar omgaan, óf je krijgt een radicaal andere kijk op dergelijke teksten.”

Magazine ContrariO, 14e jaargang, nummer 1, 2012 - 2013

Over dominee Jaap Zijlstra
Dit citaat komt uit een interview met dominee Jaap Zijlstra, geplaatst in het magazine van ContrariO, een gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes http://www.contrario.nl/. Dominee Jaap Zijlstra is geboren in 1933. Via de weg van 'de singuliere gaven' (dat wil zeggen op grond van bijzondere begaafdheid voor het ambt, waardoor de eis van een theologische opleiding vervalt) wordt hij uiteindelijk in 1967 dominee. Al op vroege leeftijd ontdekt hij dat hij homoseksueel is. Pas in 1983 komt hij hier openlijk voor uit tijdens een preek over het Hooglied in één van de gereformeerde kerken: “Ik heb vanmorgen ook mensen verdriet gedaan. Ik denk aan mensen die alleen zijn, en getrouwd wilden zijn. Of mensen die gescheiden zijn. En dan zijn er nog de mensen met een andere geaardheid, de homo’s. Daar is in de kerk ook heel weinig of nooit aandacht voor geweest. Voor zo iemand is zo’n preek pijnlijk. Ik weet waar ik over praat, want ik ben zelf ook homo.” Op 22 december 2015 is hij in zijn woonplaats Amsterdam overleden. [Bron: in memoriam in de online versie van ContrariO.]

Analyse
Uit het vraaggesprek blijkt de worsteling die deze predikant zelf heeft gehad met de verschillende “homo-gerelateerde” Bijbelteksten. Zijlstra ziet geen heil in het letterlijk nemen van deze teksten. Wie dat doet, moet ook consequent zijn en alle regeltjes uit de Bijbel naleven. Wie dat doet, zo benadrukt hij, komt terecht in een doolhof. Juist degene die trouw willen zijn aan de tekst van de Bijbel, in de overtuiging dat dit het woord van God is, komen in de problemen wanneer deze zaken eist van mensen die zij moeilijk kunnen opbrengen en of die hen in conflict met anderen brengt. Het andere uiterste is dat de gelovige als lezer zelf bepaalt wat de tekst betekent. Hoe te oordelen en te handelen? Zijlstra wijst er bovenal op dat degene die de Bijbel letterlijk nemen wanneer het om de afwijzing van homoseksualiteit gaat, maar die letterlijk niet tot het uiterste doordrijven.
Uit dat doolhof van de inconsequentie kan alleen de liefde redding bieden volgens Zijlstra. In het interview richt hij zich ook tot de doelgroep van de vereniging en roept hen op ook liefdevol om te gaan met mensen die hen minachtend behandelen. Hij verwijst naar Romeinen 13:10. “Als mensen je niet accepteren of je minachten, probeer dan begrip op te brengen en liefdevol te blijven. Maar je moet ook de trots hebben om er te zijn. Wees er zoals je bent, samen met je vriend, want zo wil je geaccepteerd worden!” Tegelijk geeft hij hen mee om trots te zijn op zichzelf en te zijn wie ze zijn en dat te accepteren. Ook roept hij voorgangers in kerken op om het lef te hebben met een nieuwe visie voor de dag te komen en niet te bang te zijn daarmee mensen tegen de schenen te schoppen. Die oproep zal waarschijnlijk vooral gericht zijn op de orthodox-gereformeerden en bevindelijk-gereformeerden. Deze twee groepen leggen grote nadruk op de geloofsleer en nemen de bijbel eerder letterlijk dan de andere groeperingen binnen het protestantisme.

Ga naar deelproject-LHBT voor meer informatie.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki