Een valse openbaring (Eulogius)

In het kort

De Spaanse priester Sint Eulogius (819-859) bevindt zich in Córdoba in een christelijke gemeente die deel uitmaakt van een overwegend islamitische omgeving. Zijn kennismaking met een christendom dat zich onafhankelijk van de Islam heeft ontwikkeld, brengt hem ertoe het zuivere christendom te verdedigen en de strijd aan te gaan met christenen die zich aanpassen of hun geloof niet ernstig genoeg nemen. In bijgaande voorbeeld van religiekritiek keert hij zich tegen de grondslag van de Islam: Mohammed is een valse profeet.Een slechte geest verscheen voor hem in vorm van een gier en zei, een gouden mond vertonend, dat hij de engel Gabriël was en beval Mohammed zichzelf aan zijn mensen te presenteren als een profeet.

Bron: Eulogius, Liber Apologeticus Martyrum (editie: J. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid, 1973), blz.484.

Over Eulogius en de Istoria de Mahomet
De Istoria de Mahomet, oftewel het levensverhaal van Mohammed, is omstreeks 859 door Sint Eulogius aan zijn boek Liber Apologeticus Martyrum toegevoegd. Het polemische verhaal gaat over het leven van de profeet Mohammed, de stichter van een nieuwe monotheïstische godsdienst, de Islam. Sint Eulogius, een Spaanse christelijke priester, leefde van 819 tot 859. \Eulogius schrijft dat hij de tekst in een klooster in Leire, te Navarre, had gevonden. De originele brontekst bestaat helaas niet meer. Toch is het waarschijnlijk dat Eulogius de tekst voor zijn eigen doelen heeft aangepast, aangezien de tekst duidelijke verwijzingen naar de martelaren van Córdoba] bevat.

Analyse
De oorsprong van de islam is een openbaring door een engel van de woorden van God aan de profeet Mohammed die deze vervolgens in het openbaar verspreid door prediking. Eulogius trekt in deze tekst de openbaring in twijfel door te suggereren dat Mohammed is misleid door een 'slechte geest' die zich voordoet als een gezant van God. Eulogius bespeelt daarmee een oud thema: het onderscheid tussen ware en valse profeten. In het exemplum is goed zichtbaar dat Eulogius christelijke thematiek gebruikt om Mohammeds leven negatief te portretteren. Eulogius stelt in dit voorbeeld dat Mohammed een valse profeet was, wat de scheiding tussen Mohammed en Jezus benadrukt. Later in de tekst wordt duidelijk dat Mohammed zich voordeed als christen, maar dat zeker niet was, want Mohammed was een slecht mens. Eulogius stelt hiermee dat de islam met een valse profeet geen goede religie kan zijn. Met zijn Liber Apologeticus Martyrum probeerde Eulogius de kritiek van medechristenen op de martelarenbeweging te ontkrachten. Een groot kritiekpunt was dat moslims en christenen in feite dezelfde God aanbidden. Dat botste met de martelarenbeweging, die was ontstaan uit anti-islamitische denkbeelden. Volgens Eulogius leken de islam en het christendom erg op elkaar, maar in de kern is de islam slecht en het christendom goed.

Oorspronkelijke tekst:
Moxque erroris spiritus in speciem vulturis ei apparens os aureum sibi ostendens angelum Gabrielem esse se dixit et ut propheta in gente sua appareret imperauit.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki