In Jezus' lijden

Naam
In Jezus' lijden
Auteur
Gerard Mathot en Aad de Haas
Periode
Wederopbouw na WO II


Mathot C.ss.R., G. L. (Meditaties) en De Haas, Aad (Linoleumsneden): In Jezus' Lijden. Amsterdam 1949

In 1949 bracht priester en kunstenaar Gerard Mathot zijn voor de KRO uitgesproken lijdensmeditaties uit in boekvorm. Zijn vriend en collega Aad de Haas voorzag het boekje van illustraties. De Haas maakte linoleumsnedes waarin hij het lijden van Christus verbeeldde, o.a.: Jezus en de Engel, Jezus en Judas, De Bespotte (zie afbeelding hieronder), De moeder van Smarten en De Verrezene. Deze illustraties brachten een hoop reuring teweeg. De katholieke journalist Albert Kuyle schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter. Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Deze veroordeling van het boekje leidde tot het bisschoppelijke verbod van de kruiswegstaties die Aad de Haas had gemaakt voor de Sint Sunibertuskerk te Wahlwiller.
De bespotte
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki