Hans Holbein de Jongere

Naam
Hans Holbein de Jongere
Pseudoniem
Geboren
1497/98 te Augsburg
Overleden
1543 te Londen


Hans Holbein de Jongere was een schilder en prentmaker, die tegenwoordig waarschijnlijk het meest bekend is om zijn meesterwerk de Ambassadeurs (National Gallery, Londen). Holbein werkte voor langere periodes in de hoogste kringen van Engeland, waar Hendrik VIII in de jaren 1530 brak met de paus en het katholieke geloof, en kwam ook al eerder in Duitsland in aanraking met de reformatie.

Zo maakte hij bijvoorbeeld portretten van Erasmus, ontwierp hij afbeeldingen voor Der Hirt van de Zwitserse hervormer Huldrych Zwingli , en leverde hij illustraties voor Luthers Bijbelvertaling. De drukkers met wie Holbein in zijn tijd in Basel samenwerkte, waren bovendien gespecialiseerd in het publiceren van reformatorische werken. Ondanks zijn niet bijzonder geleerde afkomst had Holbein dus al in de jaren 1520 contacten met allerhande humanisten en hervormers. Gezien deze banden met de reformatie, is het opmerkelijk dat hij relatief weinig prenten maakte die uitgesproken reformatorisch zijn. Bovendien nam hij niet de botte, satirische benadering die bij Lucas Cranach en omgeving geregeld is terug te vinden. Een van Holbeins prenten, Luther als Hercules Germanicus, stelt zelfs niet alleen de tegenstanders van Luther, maar ook diens eigen handelen aan de kaak. Zijn genuanceerde benadering werd misschien ingegeven door een verlangen om de beschouwers van zijn prenten de gelegenheid te geven zelf te oordelen over de kwesties.

Hoewel de religiekritiek in Holbeins prenten ook grotendeels opgegeven zal zijn door zijn opdrachtgevers, lijkt het, gezien zijn integere benadering, niet onwaarschijnlijk dat hij ook zelf het gedachtegoed van de gematigde hervormers zoals Erasmus een warm hart toedroeg.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki