Hangout

Een Hangout is een live, online videochat op Google+ met maximaal 10 deelnemers. Hangouts kunnen openbaar zijn, met bepaalde circles of privé. De webcamstream van de spreker is groot in het midden van het beeld te zien, en een miniatuur van de streams van de andere deelnemers naast elkaar onderin. Naast direct spreken is er ook de mogelijkheid om chat-berichten te verzenden. Er bestaat de mogelijkheid om een Hangout direct af te spelen op YouTube; in dat geval spreken we van een Hangout-OnAir. Dit is het geval bij de volgende exempla:
* Deconversie argumentatief 1
* Deconversie argumentatief 2
* Deconversie, op emotie gerichte deconversietechnieken

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki