Gotthold Ephraim Lessing

Naam
Gotthold Ephraim Lessing
Pseudoniem
geen
Geboren
1729 te ...
Overleden
1781 te ...

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) was een Duitse schrijver en filosoof en een vooraanstaande vertegenwoordiger van de Verlichting.
Veel van Lessings werk staat in het teken van verdraagzaamheid, waarvan Nathan de wijze (1779) het meest sprekende voorbeeld is. Lessing benadrukte in zijn werk de overeenkomsten tussen de verschillende gevestigde religies als een soort natuurlijke religie en pleitte voor verdraagzaamheid tussen de aanhangers van de verschillende geloven, daar iedere religie als kern dezelfde overtuiging heeft: mensenliefde.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki