Revision [1666]

Last edited on 2015-05-18 00:38:07 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van [[Aad_de_Haas | De Haas]], ze werden als [[Profanerende_religieuze_kunst | te profaan]] beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met [[De_Kerk_als_machtig_en_log_instituut | de logheid van het machtige instituut]] wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van [[Aad_de_Haas | De Haas]], ze werden als [[Profanerende_religieuze_kunst | te profaan]] beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1665]

Edited on 2015-05-18 00:37:02 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van [[Aad_de_Haas | De Haas]], ze werden als [[Profanerende_religieuze_kunst | te profaan]] beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van [[Aad_de_Haas | De Haas]], ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1664]

Edited on 2015-05-18 00:36:31 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van [[Aad_de_Haas | De Haas]], ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van De Haas, ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1663]

Edited on 2015-05-18 00:36:10 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van De Haas, ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus'_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van De Haas, ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1652]

Edited on 2015-05-18 00:24:10 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[In_Jezus'_lijden | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van De Haas, ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[Profanerende_religieuze_kunst | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. De illustraties van De Haas brachten een hoop [[De_Kerk_als_machtig_en_log_instituut | reuring]] teweeg. De katholieke journalist [[Albert_Kuyle | Albert Kuyle]] schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter. Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1629]

Edited on 2015-05-17 23:00:04 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje [[Profanerende_religieuze_kunst | In Jezus' lijden]], met lijdensmeditaties. De illustraties van De Haas brachten een hoop [[De_Kerk_als_machtig_en_log_instituut | reuring]] teweeg. De katholieke journalist [[Albert_Kuyle | Albert Kuyle]] schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter. Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje In Jezus' lijden, met lijdensmeditaties. De illustraties van De Haas brachten een hoop [[De_Kerk_als_machtig_en_log_instituut | reuring]] teweeg. De katholieke journalist [[Albert_Kuyle | Albert Kuyle]] schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter. Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1628]

Edited on 2015-05-17 22:58:48 by nikkiheinsman
Additions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar [[Aad_de_Haas | Aad de Haas]] maakte Mathot in 1949 het boekje In Jezus' lijden, met lijdensmeditaties. De illustraties van De Haas brachten een hoop [[De_Kerk_als_machtig_en_log_instituut | reuring]] teweeg. De katholieke journalist [[Albert_Kuyle | Albert Kuyle]] schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter. Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Deletions:
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar Aad de Haas maakte Mathot in 1949 het boekje In Jezus' lijden, met lijdensmeditaties. De illustraties van De Haas brachten een hoop reuring teweeg. De katholieke journalist Albert Kuyle schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter (zie foto). Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.


Revision [1610]

Edited on 2015-05-17 22:14:06 by nikkiheinsman
Additions:
======Gerard Mathot======
naam="Gerard Mathot"
geboren="1911"
geboren_te="Boskoop"
overleden="2000"
overleden_te="Nijmegen"
periode="Wederopbouw na WO II"
context="Affaire Aad de Haas"
Drs. Gerard Mathot was priester en kunstenaar. Hij studeerde op het klein en groot seminarie van de redemptoristen en trad in 1931 toe tot de congregatie. Vijf jaar later werd hij tot priester gewijd. Naast zijn religieuze vorming had hij ook kunstzinnige aspiraties. Een jaar na zijn priesterwijding begon hij aan zijn opleiding bij 'het genootschap voor kunstbeoefening' in Arnhem, voorloper van de huidige kunstacademie, waar hij tot 1940 studeerde. Ook studeerde hij kunstgeschiedenis.
Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar Aad de Haas maakte Mathot in 1949 het boekje In Jezus' lijden, met lijdensmeditaties. De illustraties van De Haas brachten een hoop reuring teweeg. De katholieke journalist Albert Kuyle schreef spottend en kritisch over deze afbeeldingen, vanwege hun te profane karakter (zie foto). Dit leidde ertoe dat Het Vaticaan het boekje verbood. Het werd meteen uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Ondanks zijn kritische houding ten opzichte van dit kerkelijk handelen, is hij altijd trouw gebleven aan de kerk. Twee jaar na dit voorval ging hij zelfs theologie studeren aan de universiteit van Nijmegen. Deze studie voltooide hij in 1958. Jarenlang was hij actief als prediker en zielzorger. Zo werkte hij als ziekenhuispastor van de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Het leven van mensen boeide hem. In zijn werk kwam zijn visie op het geloof tot uiting: het evangelie moest 'gedaan worden'. Dit is zowel te zien in zijn werk als zielzorger en prediker als in zijn werk als kunstenaar. Jarenlang werkte hij, binnen en buiten de congregatie, als schilder en beeldhouwer. In mei 2000 overleed Gerard Mathot op achtentachtigjarige leeftijd.
Deletions:
======Zz-Anco Peeters======
naam="Anco Peeters"
geboren="1986"
geboren_te="'s-Hertogenbosch"
overleden="nog niet gelukkig"
overleden_te="Trenzalore"
periode="Heden"
context="Iets over context."
Anco Peeters wordt geboren in 's-Hertogenbosch in 1986. Of hij enige memorabele bijdrage aan de filosofie gaat leveren zal de tijd leren.


Revision [1609]

The oldest known version of this page was created on 2015-05-17 22:07:50 by nikkiheinsman
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki