Exempla

'Onze Lieve Heer vliegt de kerk uit'
Aangeklaagd wegens goddeloosheid (Anaxagoras)
Afbeeldingen van de goden (Demokritos)
Altijd wat uit te leggen
Antropomorfe godenbeelden (Xenofanes)
Argument voor deïsme (Voltaire)
Argumentatieve deconversie (Tim Brooks)
Armzalige verhalen over goden (Euripides)
Beeldenstorm 1 (Het Spijzen van de Hongerigen)
Beeldenstorm 2 (Het Laven van de Dorstigen)
Beeldenstorm 3 (Het Kleden van de Naakten)
Beeldenstorm 4 (Het Begraven van de Doden)
Beeldenstorm 5 (Het Herbergen van de Reizigers)
Beeldenstorm 6 (Het Bezoeken van de Zieken)
Beeldenstorm 7 (Het Vertroosten van de Gevangenen)
Bijbelgetrouw
Bijgeloof kan leiden tot fanatisme (Voltaire)
Bloederige Christelijke kunst (Denis Diderot)
Caritas Pirckheimer over geloofsvrijheid
Christus en de Schaapskooi
Dank U! (Religiekritiek op het toneel)
De Bijbel moet men niet letterlijk nemen (Zijlstra)
De Ceremonie
De Kerk als machtig en log instituut
De Predikers
De aard van religieus geloof (Wittgenstein )
De aarde als Moeder der goden (Lucretius)
De angst voor de goden (Sysifos Fragment)
De best mogelijke wereld? (Voltaire)
De gnostische stijl van religiekritiek (Plotinos)
De kruisiging (Religiekritiek op het toneel)
De martelaren van Córdoba
De menselijkheid van Christus
De ongerijmdheid van gnostische gebeden (Plotinos)
De rede van Zeus tegen de Olympische goden
De verderfelijke aflatenhandel (Todtenfresser)
De vloek van het Atheïsme (Plato)
Deconversie door emotionele beïnvloeding (Tim Brooks)
Definitie van religie (Spinoza)
Een gesprek met God (Religiekritiek op het toneel)
Een religieus gezichtspunt (Wittgenstein)
Een valse openbaring (Eulogius)
Een waarachtig theïsme (David Hume)
Epikouros weerstaat de goden (Lucretius)
Evangelie van Judas
Fanatisme
Geloof en (on)bescheidenheid (Plotinos)
Gemeenschappelijke grond van godsdiensten (Lessing)
Gemoedsrust in plaats van godsvrees (Lucretius)
God heeft de mens niet geschapen voor het kloosterleven (Luther)
God toont zich niet in de wereld (Wittgenstein)
Het bedrog van de priester (Voltaire)
Het exclusieve monotheïsme
Het leren van rituelen (Derveni Papyrus)
Het ongehoorzame volk (Jesaja)
Het rechte pad is goed doen niet bidden (Jesaja)
Het verbod op godslastering (Hans Engels)
Het vliegende spaghettimonster (Discordianisme)
Intolerantie van het monotheïsme (David Hume)
Kritiek op het kloosterleven (Luther)
Kritiek op lekenpriesters (Caritas Pirckheimer)
Kritiek op martelaren van Córdoba
Kritiek op religie of op mensen? (David Hume en Geert Wilders)
Lutheraanse predikers (Caritas Pirckheimer)
Moderniteit is afgoderij (Donoso Cortès)
Monotheisme en moderne religiekritiek
Mystieke vrouwen (Denis Diderot)
Nederlands grondgebied, Nederlandse religie?
Nieuwe soorten van theologie (Plato)
Over afvallige kloosterlingen (Caritas Pirckheimer)
Over de grote Griekse dichters Homerus en Hesiodus (Xenofanes)
Over de kuisheid (Caritas Pirckheimer)
Over het begrip van God (Spinoza)
Passional Christi und Antichristi
Paus en Sultan in de hel (Matthias Gerung)
Profanerende religieuze kunst
Religie op de pijnbank (Pauw & Witteman)
Religieuze kunst tegen iconoclasme (Francken)
Scheiding kerk en staat
Schepper of koning? Over de macht van God (Thomas Hobbes)
Tegen het goddelijk bestuur van de wereld (Lucretius)
Valse geestelijkheid in een anonieme spotprent
Verdediging van de Beeldenstorm
Verminkt: de Heilige Drievuldigheid
Verwerpelijke christenen (Eulogius)
Verwoest: de Boeddha's van Bamyan
Verzet tegen christelijke leraren (Julianus)
Voor de rechtbank
Vrome plicht (Euripides)
Ware en valse vergeving (Hans Holbein de Jongere)
Wetenschappelijke kritiek op religie is niet mogelijk (Wittgenstein)
Zz-Voorbeeld_exemplum
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki