Evangelisch

Evangelischen onderscheiden zich van gereformeerden, doordat ze een groot belang hechten aan de individuele religieuze ervaring. Daarnaast dragen zij dit net als orthodox-gereformeerden uit aan de buitenwereld om hen heen. Ze hebben dus zeker geen neiging tot wereldmijding, zoals wel is op te merken bij bevindelijk-gereformeerden.

Onder evangelisch valt een grote groep aan denominaties. Te noemen zijn onder andere de volgende evangelische stromingen.

Baptisten;
Apostolischen;
Leger des Heils;
Zevendedagsadventisten;
• Pinkster- en (volle) evangeliegemeenten;
Migrantenkerken.

Voor een volledig overzicht van de verschillende kenmerken van evangelisch wordt verwezen naar de wetenschappelijke verkenning “De aard, de daad en het Woord” gedaan door David Bos. (1)

Klik op deelproject-LHBT om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.
Klik op religieuze instanties om terug te keren naar de pagina over deze instanties.

(1) Bos, D. De aard, de daad en het Woord. Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959 – 2009. Den Haag: SCP, 2010.
Beschikbaar via http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/De_aard_de_daad_en_het_Woord

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki