De Encyclopédie

Naam
De Encyclopédie
Auteur
Diversen
Periode
Verlichting


De Encyclopédie


De Encyclopédie (of voluit: de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) was een interdisciplinair wetenschappelijk project gedurende de 18e eeuw in Frankrijk. Denis Diderot was de initiatiefnemer en bekleedde tevens samen met Jean Le Rond D'Alembert de functie van redacteur. De Encyclopédie bevatte artikelen over diverse onderwerpen , van ‘Aristotélisme’ tot ‘Zend-Avesta’. Aan dit grote project werkten ook andere bekende 18e-eeuwse denkers mee zoals Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Théophile de Bordeu en Le Baron d’Holbach.

Veel artiekelen uit de Encyclopédie getuigen van een kritische houding ten opzichte van religie.

Bijgeloof en fanatisme

‘La superstition est cette espèce d'enchantement ou de pouvoir magique, que la crainte exerce sur notre âme; fille malheureuse de l'imagination, elle emploie pour la frapper, les spectres, les songes et les visions’
« superstition » in de Encyclopédie.

Bovendien veroorzaakt bijgeloof religieus fanatisme ‘La superstition mise en action, constitue proprement le fanatisme’. Fanatisme is het uitoefenen van bijgelovige praktijken : ‘Le fanatisme n'est donc que la superstition mise en action’ « Fanatisme» in de Encyclopédie.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki