Revision [1376]

This is an old revision of Een religieus gezichtspunt made by inhoudenvorm on 2015-01-04 19:51:46.

 

Zz-Voorbeeld_exemplum

In het kort

Wie? Ludwig Wittgenstein ({geboren}--{overleden})

Waar en wanneer?
Periode: Moderne tijd.
Context:

Hoe?
Medium: Geschrift.
Positionering: Intern.
Stijlmiddel(en): Dialoog, Onderbouwing.
Genre: Dialoog.

Wat?
Voorwerp van kritiek: Opvattingen, Overtuigingen.
Doel van de kritiek: Onderzoek (inzicht in religie).
Grond(en) van kritiek: Dogmatisme.
Plaats hier de exemplumtekst.


Hier komt de eigenlijke tekst, beginnend met een korte inleiding van essentiƫle informatie.

Deze tekst wordt schuin afgebeeld, omdat ze tussen schuine strepen (slashes) staat.

Dit is een kopje (want het staat tussen is-gelijktekens)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki