Revision [507]

This is an old revision of Dwang en Geloofsvrijheid made by inhoudenvorm on 2013-02-20 15:34:00.

 

Dwang en Geloofsvrijheid


Iedereen wil ons aan onze haren naar de hemel slepen

(vert. van Die Denkwürtigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.129)

De religiekritiek die we in Die Denkwürdigkeiten aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis Caritas Pirckheimer reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse Reformatie, die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. De thema’s dwang en de vrijheid om het geloof naar eigen keuze te belijden, komen hierbij regelmatig terug. Bovenstaand citaat komt uit een reactie van Caritas Pirckheimer op de Lutherse theoloog Wenzel Linck. De Lutherse stadsraad dacht misschien wel mede te handelen in het belang van het zielenheil van de nonnen, maar de manier waarop dit gebeurde werd door de nonnen als ongewenst ervaren. Zij bedankten voor de ‘vrijheid’ die de Lutheranen aan hen wilden opleggen, door hen van hun kloostergeloften en het habijt te ‘bevrijden’. De vrijheid waar de zusters naar verlangden was de vrijheid om hun religieuze leven te leven zoals zij dat verkozen. De abdis levert dan ook kritiek op de manier waarop de nonnen tot het nieuwe geloof gedwongen worden: ‘Ik weet niet welk onderscheid er is tussen dwingen en niet toestaan, terwijl toch de Turken niemand dwingen hun geloof op te geven en een ieder toestaan te geloven wat hij wil.’ (vert. van Die Denkwürdigkeitender Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.111) Het thema van geloofsvrijheid komt hier duidelijk naar voren. Caritas stelt de Turken, die als tolerant golden tegenover de niet-moslims binnen hun gebied, als voorbeeld voor hetgeen de Lutheranen nalieten: namelijk de nonnen de vrijheid te geven zelf te kiezen hoe zij hun geloof wilden belijden.

Auteur

Caritas Prickheimer

Naam
Caritas Prickheimer
Pseudoniem
geen
Geboren
21 maart 1467

Stijl

{titel}

{kort}

Periode

Reformatie

Tijdperk
{van} tot {tot}

{kort}

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki