Revision [323]

This is an old revision of Dwang en Geloofsvrijheid made by inhoudenvorm on 2013-02-11 15:06:16.

 

Exemplum


Iedereen wil ons aan onze haren naar de hemel slepen

(vert. van Die Denkwürtigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.129)

Een van de speerpunten van de religiekritiek van Voltaire is zijn kritiek op bijgeloof. In het in 1764 verschenen Filosofisch woordenboek staat op verscheidene plekken en in verschillende stijlen steeds weer hetzelfde standpunt verwoord: alle dogma’s en theologische standpunten naast het geloof in een één Schepper en de christelijke ethiek (‘houdt van uw naaste zoals u van uzelf houdt’) is bijgeloof. Bijgeloof is op zichzelf beschouwd ongevaarlijk, doch het ligt altijd ten grondslag aan fanatisme: het vermoorden van anderen omdat ze er niet dezelfde ideeën als jijzelf op nahouden.

Auteur

Caritas Prickheimer

Naam
Caritas Prickheimer
Pseudoniem
geen
Geboren
21 maart 1467

Stijl

{titel}

{kort}

Periode

Reformatie

Tijdperk
{van} tot {tot}

{kort}

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki