Revision [322]

This is an old revision of Dwang en Geloofsvrijheid made by inhoudenvorm on 2013-02-11 15:04:37.

 

Exemplum


Bedenk goed dat de meest afschuwelijke misdaden altijd zijn bedreven in tijden waarin het bijgeloof hoogtij vierde.

(lemma ‘Bijgeloof’, p. 98)

Een van de speerpunten van de religiekritiek van Voltaire is zijn kritiek op bijgeloof. In het in 1764 verschenen Filosofisch woordenboek staat op verscheidene plekken en in verschillende stijlen steeds weer hetzelfde standpunt verwoord: alle dogma’s en theologische standpunten naast het geloof in een één Schepper en de christelijke ethiek (‘houdt van uw naaste zoals u van uzelf houdt’) is bijgeloof. Bijgeloof is op zichzelf beschouwd ongevaarlijk, doch het ligt altijd ten grondslag aan fanatisme: het vermoorden van anderen omdat ze er niet dezelfde ideeën als jijzelf op nahouden.

Auteur

Voltaire

Naam
François-Marie Arouet (Voltaire)
Pseudoniem
Voltaire
Geboren
21 november 1694

Stijl

Versleutelde boodschap

Veel religiekritiek wordt niet direct geleverd, maar wordt veeleer versleuteld. Dit kan op zeer uiteenlopende manier gebeuren. Zo kan een auteur zijn boodschap versleutelen door deze te presenteren in een dialoog, middels een parabel of in een verhaal.

Periode

De Verlichting

Tijdperk
1650 tot 1750

De Verlichting belichaamt een omwenteling in het filosofische denken, waarbij benadrukt werd dat de rede het uitgangspunt moet zijn in het denken over en het handelen in de wereld. De stelregel van de Verlichting kan als volgt worden samengevat: ‘wat niet rijmt met de rede, moet worden verworpen.’

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki