Deconversie door emotionele beïnvloeding (Tim Brooks)

In het kort

Sociale media zoals Google+bieden een platform voor allerhande gesprekken en discussies. Een groep atheïsten gebruikt religiekritische argumenten om gelovigen in een spervuur van vragen van hun geloof af te helpen in de overtuiging dat de mens van geboorte een atheïst is en ieder geloof aangeleerd is. Tim Brooks is één van de kartrekkers van deze groep.Page was generated in 0.0151 seconds

embedded filmpje: http://youtu.be/poJ9IXW8gas?t=46m16s Attempted deconversion 0:46:16 – 0:50:25

Over Tim Brooks en zijn nieuw-atheïstische missie
We zien een fragment (46:16 – 50:25) uit een Hangout-OnAir, een live, online videochat op Google+ met maximaal tien deelnemers. Hangouts kunnen openbaar zijn, met bepaalde circles of privé. De webcamstream van de spreker is groot in het midden van het beeld te zien, en een miniatuur van de streams van de andere deelnemers naast elkaar onderin. Naast direct spreken is er ook de mogelijkheid om chat-berichten te verzenden. Er bestaat de mogelijkheid om een Hangout direct af te spelen op YouTube; in dat geval spreken we van een Hangout-OnAir. Een in religie belangstellende bezoeker klikt binnen Google+ op een link naar een online video-chat met de titel "Religious Discussion". Daar wachten vijf mensen, tot de tanden gewapend met argumenten met maar één doel: de bezoeker bekeren. Tim Brooks (1978) is een van de kartrekkers van een nieuw-atheïstische missie binnen Google+. Hij organiseert onlinedebatten met als doel religieuzen van hun geloof af te helpen. Bovenstaand filmpje dat Brooks op Youtube plaatste onder de titel 'Attempted Deconversion' toont een fragment van een dergelijk gesprek. Brooks probeert hier baptist Cy Boord te ‘de-bekeren’ en wordt bijgestaan door een viertal mede atheïsten. Brooks beschrijft zichzelf als een agnostisch atheïst. Dat lijkt een tegenstelling, maar Brooks is van mening dat agnosticisme iets te maken heeft met kennis en atheïsme met het aanhangen van goden. Hij stelt dus geen kennis van het goddelijke te kunnen hebben en geen goden aan te hangen.

Analyse
Brooks, in zijn poging tot de-bekering, gaat niet enkel argumentatief te werk. Naast zijn beroep op de wetenschap en wetenschappelijke argumenten, schrikken hij en zijn kompanen er niet voor terug minder subtiele technieken te hanteren. Ten eerste moet opgemerkt worden dat het debat onevenwichtig verdeeld is: de baptist staat alleen tegenover een vijftal atheïsten. Zij kunnen zo afwisselend good cop bad cop spelen en ook uitputting van de eenzame religieus gebruiken voor het bereiken van hun doel: het breken van zijn geloof. Daarnaast ridiculiseren de atheïsten het geloof van hun gesprekspartner. Zo stelt een van de atheïsten dat hij ook van zijn geloof af zou willen worden geholpen als hij iets “compleet belachelijks” zou geloven. En Brooks stelt indirect dat Boord zijn hele leven vergooid heeft door in een sprookje te geloven. (Brooks, 2012, 0:49:30 – 0:50:15). Ook weinig smaakvolle grappen worden niet geschuwd: “Religie is als een penis. Het is prima als je er een hebt en als je er trots op bent. Maar haal hem niet publiekelijk tevoorschijn om er mee rond te zwaaien en voer er alsjeblieft mijn kinderen niet mee. (Brooks, 2012, 0:46:34 – 0:46:43). De religiekritiek in deze ‘poging tot deconversie’ neemt dus, naast een argumentatieve vorm (zie Argumentatieve deconversie), de vorm aan van een tamelijk agressieve poging een religieus persoon door middel van uitputting en ridiculisering van zijn geloof te ‘verlossen’.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki