Revision [985]

This is an old revision of Deconversie argumentatief 1 made by inhoudenvorm on 2014-03-06 18:12:18.

 

Deconversie Argumentatief 1

In het kort

Wie? Tim Brooks (--)

Waar en wanneer?
Periode: Heden.
Context:

Hoe?
Medium: Video.
Positionering: Externe religiekritiek.
Stijlmiddel(en): .
Genre: .

Wat?
Voorwerp van kritiek: Opvatting.
Doel van de kritiek: Afschaffing.
Grond(en) van kritiek: dogmatisme.
Page was generated in 0.0151 seconds


We zien een fragment (0:00:00 – 17:15) uit een Hangout OnAir. Een religieus persoon klikt binnen Google+ op een link naar een online video-chat met de titel "Religious Discussion". Daar zitten vijf atheisten tot de tanden gewapend met argumenten met maar één doel: deconversie. Cy Boord loopt in een valstrik van vijf mannen die strategisch samenwerken om zijn bekering ongedaan te maken. Het gesprek wordt geleid door Tim Brooks en heeft de vorm van een inhoudelijk debat over de evolutietheorie, gericht tegen het geloof in het scheppingsverhaal uit de Bijbel (Genesis). De boodschap van Brooks is duidelijk: er is zoveel bewijs voor de evolutietheorie dat het onzin is er nog aan te twijfelen. Brooks: "Elke wetenschapper die de naam wetenschapper waardig onderschrijft de evolutietheorie.”

In de discussie trekken de nieuwe atheïsten Boord naar hun 'speelveld'. Dat speelveld is een argumentatieve stijl van religiekritiek waarin de argumenten een rationeel en wetenschappelijk vorm krijgen. Hun doel is echter sterk missionair: “deconversie”. Ze geloven dat ieder mens als atheïst wordt geboren en dat alle religieuzen op een bepaald moment van dat natuurlijke atheïsme zijn afgevallen. Het wetenschappelijke uiterlijk van hun argumenten dient dat missionaire doel en/of verbergt een blind geloof in de wetenschap.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki