Revision [386]

This is an old revision of Deconversie argumentatief 1 made by inhoudenvorm on 2013-02-20 11:03:50.

 

Deconversie Argumentatief 1


VIDEOFRAGMENT HIER

embedded filmpje: http://youtu.be/poJ9IXW8gas "Attempted deconversion” 0:00 – 17:15

We zien een fragment (0:00:00 – 17:15) uit een Hangout OnAir. Een religieus persoon klikt binnen [Google+] op een link naar een online video-chat met de titel "Religious Discussion". Daar zitten vijf atheisten tot de tanden gewapend met argumenten met maar één doel: deconversie.

Cy Boord loopt in een valstrik van vijf mannen die strategisch samenwerken om zijn bekering ongedaan te maken.

Het gesprek wordt geleid door Tim Brooks en heeft de vorm van een inhoudelijk debat over de evolutietheorie. De boodschap van Brooks is duidelijk: er is zoveel bewijs voor de evolutietheorie dat het onzin is er nog aan te twijfelen. Brooks: "Elke wetenschapper die de naam wetenschapper waardig onderschrijft de evolutietheorie.”

Analyse
In de discussie trekken de nieuwe atheïsten Boord naar hun 'speelveld'. Dat speelveld is een [argumentatief|argumentatieve stijl van religiekritiek] waarin de argumenten een rationeel en wetenschappelijk vorm krijgen. Hun doel is echter sterk [missie|missionair]: “deconversie”. Ze geloven dat ieder mens als [atheïst] wordt geboren en dat alle religieuzen op een bepaald moment van dat [zuivere natuurreligie|natuurlijke atheïsme] zijn afgevallen.

Het wetenschappelijke uiterlijk van hun argumenten dient dat missionaire doel en/of verbergt een blind geloof in de wetenschap.

Auteur

{titel}

Naam
{naam}
Pseudoniem
{pseudoniem}
Geboren
{geboren}

Stijl

Deconversie

Deconversie gaat er van uit dat ieder mens op een natuurlijke manier zuiver is. In de loop der tijd leiden bijgelovige elementen de persoon van de natuurzuivere positie weg. Deconversie is er op gericht om de persoon van zijn bijgeloof te ontdoen en terug te leiden naar de zuivere beginpositie.

Periode

Heden

Tijdperk
1945 tot nu

De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich - in de westerse wereld - door verregaande individualisering. Religie trekt zicht terug uit het publieke domein of neemt nieuwe vormen aan.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki