Revision [372]

This is an old revision of Deconversie argumentatief 1 made by inhoudenvorm on 2013-02-20 10:45:53.

 

Deconversie


VIDEOFRAGMENT HIER

embedded filmpje: http://youtu.be/poJ9IXW8gas "Attempted deconversion” 0:00 – 17:15

We zien een fragment (0:00:00 – 17:15) uit een [Hangout|Hangout OnAir]. Een religieus persoon klikt binnen [Google+] op een link naar een online video-chat met de titel "Religious Discussion". Daar zitten vijf [nieuwe atheist]en tot de tanden gewapend met argumenten met maar één doel: [deconversie].

[Boord|Cy Boord] loopt in een valstrik van [Brooks|vijf mannen] die strategisch samenwerken om zijn [deconversie|bekering ongedaan te maken].

Het gesprek wordt geleid door [Brooks|Tim Brooks] en heeft de vorm van een inhoudelijk debat over de evolutietheorie. De boodschap van Brooks is duidelijk: er is zoveel bewijs voor de evolutietheorie dat het onzin is er nog aan te twijfelen. Brooks: "Elke wetenschapper die de naam wetenschapper waardig onderschrijft de evolutietheorie.”

Analyse
In de discussie trekken de nieuwe atheïsten Boord naar hun 'speelveld'. Dat speelveld is een [argumentatief|argumentatieve stijl van religiekritiek] waarin de argumenten een rationeel en wetenschappelijk vorm krijgen. Hun doel is echter sterk [missie|missionair]: “deconversie”. Ze geloven dat ieder mens als [atheïst] wordt geboren en dat alle religieuzen op een bepaald moment van dat [zuivere natuurreligie|natuurlijke atheïsme] zijn afgevallen.
Het wetenschappelijke uiterlijk van hun argumenten dient dat missionaire doel en/of verbergt een blind geloof in de wetenschap.

Auteur

{titel}

Naam
{naam}
Pseudoniem
{pseudoniem}
Geboren
{geboren}

Stijl

Argumentatief

Deze stijl van religiekritiek gaat er vanuit dat de wereld slechts rationeel begrepen kan worden. Een wetenschappelijke missie om alles te kunnen verklaren ligt ervan aan de basis. Op dat punt is er geen ruimte meer voor wonderen en wordt God overbodig. Voorstanders van deze religiekritiek vinden dat we moeten stoppen met alle vormen van irrationeel geloof.

Periode

Heden

Tijdperk
1945 tot nu

De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich - in de westerse wereld - door verregaande individualisering. Religie trekt zicht terug uit het publieke domein of neemt nieuwe vormen aan.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki