Argumentatieve deconversie (Tim Brooks)

In het kort

Sociale media bieden een platform voor allerhande gesprekken en discussies. Een groep atheïsten gebruikt religiekritische argumenten om gelovigen in een spervuur van vragen van hun geloof af te helpen in de overtuiging dat de mens van geboorte een atheïst en ieder geloof aangeleerd is. Tim Brooks is een van de kartrekkers van deze groep.Page was generated in 0.0151 seconds

Over Tim Brooks en zijn nieuw-atheïstische missie
We zien een fragment (46:16 – 50:25) uit een Hangout-OnAir, een live, online videochat op Google+ met maximaal tien deelnemers. Hangouts kunnen openbaar zijn, met bepaalde circles of privé. De webcamstream van de spreker is groot in het midden van het beeld te zien, en een miniatuur van de streams van de andere deelnemers naast elkaar onderin. Naast direct spreken is er ook de mogelijkheid om chat-berichten te verzenden. Er bestaat de mogelijkheid om een Hangout direct af te spelen op YouTube; in dat geval spreken we van een Hangout-OnAir. Een in religie belangstellende bezoeker klikt binnen Google+ op een link naar een online video-chat met de titel "Religious Discussion". Daar wachten vijf mensen, tot de tanden gewapend met argumenten met maar één doel: de bezoeker bekeren. Tim Brooks (1978) is een van de kartrekkers van een nieuw-atheïstische missie binnen Google+. Hij organiseert onlinedebatten met als doel religieuzen van hun geloof af te helpen. Bovenstaand filmpje dat Brooks op Youtube plaatste onder de titel Attempted Deconversion toont een fragment van een dergelijk gesprek. Brooks probeert hier baptist Cy Boord te ‘de-bekeren’ en wordt bijgestaan door een viertal mede-atheïsten. Brooks beschrijft zichzelf als een agnostisch atheïst. Dat lijkt een tegenstelling, maar Brooks is van mening dat agnosticisme iets te maken heeft met kennis en atheïsme met het aanhangen van goden. Hij stelt dus geen kennis van het goddelijke te kunnen hebben en geen goden aan te hangen.

Analyse
Brooks’ poging tot deconversie berust vooral op wetenschappelijke argumenten. Zo verwijst hij naar de wetenschappelijke bewijzen voor de evolutie van de mens om het scheppingsverhaal te weerleggen. Ook stelt hij dat de aarde nooit slechts 6000 jaar oud kan zijn zoals Boord gelooft, omdat de wetenschap heeft aangetoond dat de aarde veel ouder is. Een van zijn kompanen geeft bijvoorbeeld als argument dat 99% van de sterren meer dan 6000 lichtjaar van de aarde verwijderd zijn: als de aarde werkelijk zo jong zou zijn als Boord gelooft, dan zouden we deze sterren helemaal niet kunnen zien (Brooks, 2012, 0:20:50 – 0:20:55). Enkele van de door Brooks gebruikte argumenten zijn echter niet werkelijk wetenschappelijk. Zo stelt hij onder meer deze (retorische) vragen: “Hoe verklaar je anders dat geen enkele wetenschapper die de naam ‘wetenschapper’ waardig is evolutie ontkent?” (Brooks, 2012, 0:05:16 – 0:05:27). “Het feit dat de wereld 4,54 miljard jaar oud is, is ook bewezen. Buiten de rechtvaardiging van je geloof, geloof je dat het toeval is dat iedere wetenschapper die de naam ‘wetenschapper’ waardig is gelooft dat de wereld 4,54 miljard jaar oud is en dat evolutie waar is? Waarom denk je dat dat zo is?” (Brooks, 2012, 0:19:46 – 0:20:08).
Brooks verwijst weliswaar naar de wetenschap, maar geeft hier geen wetenschappelijke argumenten. Het betreft hier een drogreden, te weten een autoriteitsargument: het is omdat wetenschappers zeggen dat de mens geëvolueerd en de aarde 4,54 miljard jaar oud is, dat we dat moeten geloven. Bovendien beschouwt hij een onderschrijving van de evolutietheorie en de idee van een oude aarde als noodzakelijke voorwaarde om iemand als een serieuze wetenschapper te beschouwen. Zijn argument wordt zo circulair: alleen wetenschappers die de evolutietheorie onderschrijven zijn de naam ‘wetenschapper’ waardig en we moeten aannemen dat de evolutietheorie waar is, omdat wetenschappers dat zeggen. Brooks’ religiekritiek krijgt zo zelf iets dogmatisch: de wetenschap verschijnt niet als kritische activiteit, maar als orakel. Daarnaast beschouwt Brooks het als zijn missie datgene wat de (serieuze) wetenschappers onderschrijven, als absolute en onproblematische waarheid te verkondigen. Brooks’ missioneringsdrang en zijn dogmatische opvatting van de wetenschap geven zijn eigen atheïstische project een religieuze glans.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki