Revision [400]

Last edited on 2013-02-20 11:13:49 by inhoudenvorm
Additions:
kort="Deze combinatie van deconversie en argumentatieve religiekritiek poogt mensen terug te leiden naar een natuurzuivere positie ontdaan van bijgeloof en irrationeel geloof door middel van rationele, wetenschappelijke argumentatie."
Deletions:
kort="Deze combinatie van [[Deconversie]] en [[Argumentatief|argumentatieve religiekritiek]] poogt mensen terug te leiden naar een natuurzuivere positie ontdaan van bijgeloof en irrationeel geloof door middel van rationele, wetenschappelijke argumentatie."


Revision [399]

Edited on 2013-02-20 11:13:22 by inhoudenvorm
Additions:
kort="Deze combinatie van [[Deconversie]] en [[Argumentatief|argumentatieve religiekritiek]] poogt mensen terug te leiden naar een natuurzuivere positie ontdaan van bijgeloof en irrationeel geloof door middel van rationele, wetenschappelijke argumentatie."
Deletions:
kort="Deze combinatie van [[deconversie]] en [[argumentatief|argumentatieve religiekritiek]] poogt mensen terug te leiden naar een natuurzuivere positie ontdaan van bijgeloof en irrationeel geloof door middel van rationele, wetenschappelijke argumentatie."


Revision [398]

Edited on 2013-02-20 11:13:02 by inhoudenvorm

No Differences

Revision [397]

Edited on 2013-02-20 11:12:56 by inhoudenvorm
Additions:
======Deconversie - Argumentatief======
Deletions:
======Deconversie:Argumentatief======


Revision [396]

Edited on 2013-02-20 11:12:45 by inhoudenvorm
Additions:
======Deconversie:Argumentatief======
Deletions:
======Deconversie - Argumentatief======


Revision [395]

Edited on 2013-02-20 11:12:28 by inhoudenvorm
Additions:
======Deconversie - Argumentatief======
Deletions:
======Argumentatief======


Revision [394]

Edited on 2013-02-20 11:12:14 by inhoudenvorm
Additions:
titel="Deconversie - Argumentatief"
kort="Deze combinatie van [[deconversie]] en [[argumentatief|argumentatieve religiekritiek]] poogt mensen terug te leiden naar een natuurzuivere positie ontdaan van bijgeloof en irrationeel geloof door middel van rationele, wetenschappelijke argumentatie."
==[[Deconversie]]==
Deze stijl van religiekritiek gaat er van uit dat ieder mens binnen een bepaalde (meestal de eigen) categorie wordt geboren. De persoon is dan op een natuurlijke manier zuiver. Later komen er verschillende bijgelovige elementen bij die de persoon van deze natuurzuivere positie wegleiden. Het is dan aan de groep om deze persoon van zijn bijgeloof te ontdoen zodat hij terug kan komen naar de natuurzuivere beginpositie.
==[[Argumentatief|Argumentatieve religiekritiek]]==
Deletions:
titel="Argumentatief"
kort="Deze stijl van religiekritiek gaat er vanuit dat de wereld slechts rationeel begrepen kan worden. Een wetenschappelijke missie om alles te kunnen verklaren ligt ervan aan de basis. Op dat punt is er geen ruimte meer voor wonderen en wordt God overbodig. Voorstanders van deze religiekritiek vinden dat we moeten stoppen met alle vormen van irrationeel geloof."
Een kleine groep bestrijdt religie actief en luidruchtig. Deze groep wordt [[nieuwe atheïsten]] of antitheïsten genoemd. Vanuit een wetenschappelijk ogend adagium proberen ze religie uit te bannen. De wetenschappelijkheid van hun adagium kan echter goed worden betwist, omdat het wordt ingezet als ultieme werkelijkheid, in plaats van een voorlopig best passende verklaring van observaties.
==Voorbeelden van Argumentatieve religiekritiek==


Revision [393]

The oldest known version of this page was created on 2013-02-20 11:09:13 by inhoudenvorm
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki