Deconversie - Argumentatief

Stijlen

Stijl

Deconversie - Argumentatief

Deze combinatie van deconversie en argumentatieve religiekritiek poogt mensen terug te leiden naar een natuurzuivere positie ontdaan van bijgeloof en irrationeel geloof door middel van rationele, wetenschappelijke argumentatie.

Exempla

{lijst_van_exempla}

Deconversie
Deze stijl van religiekritiek gaat er van uit dat ieder mens binnen een bepaalde (meestal de eigen) categorie wordt geboren. De persoon is dan op een natuurlijke manier zuiver. Later komen er verschillende bijgelovige elementen bij die de persoon van deze natuurzuivere positie wegleiden. Het is dan aan de groep om deze persoon van zijn bijgeloof te ontdoen zodat hij terug kan komen naar de natuurzuivere beginpositie.


Argumentatieve religiekritiek
Deze stijl van religiekritiek gaat er vanuit dat de wereld slechts rationeel begrepen kan worden. Een wetenschappelijke missie om alles te kunnen verklaren ligt ervan aan de basis. Die alomvattende verklaring zal in de toekomst noodzakelijk tot stand komen via de wetenschappelijke methoden. Op dat punt is er geen ruimte meer voor wonderen en wordt God overbodig. Mensen die deze stijl voorstaan, veelal atheïsten, gaan er van uit als we toch al weten dat wonderen noodzakelijkerwijze een wetenschappelijk en dus rationele verklaring hebben we beter nu al kunnen stoppen met alle vormen van irrationeel geloof.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki