Deconversie

Stijlen

Stijl

Deconversie

Deconversie gaat er van uit dat ieder mens op een natuurlijke manier zuiver is. In de loop der tijd leiden bijgelovige elementen de persoon van de natuurzuivere positie weg. Deconversie is er op gericht om de persoon van zijn bijgeloof te ontdoen en terug te leiden naar de zuivere beginpositie.

Exempla

{lijst_van_exempla}

Deze stijl van religiekritiek gaat er van uit dat ieder mens binnen een bepaalde (meestal de eigen) categorie wordt geboren. De persoon is dan op een natuurlijke manier zuiver. Later komen er verschillende bijgelovige elementen bij die de persoon van deze natuurzuivere positie wegleiden. Het is dan aan de groep om deze persoon van zijn bijgeloof te ontdoen zodat hij terug kan komen naar de natuurzuivere beginpositie.

Deze deconversie kan op verschillende manieren worden nagestreeft. In de exempla Deconversie, argumentatief, 1Deconversie, argumentatief, 2 zien we dat de natuurlijke positie wordt gezien als een die vrij is van bijgeloof. Dat bijgeloof is een irrationele afwijking van deze basispositie die hopelijk op argumenatief ongedaan gemaakt kan worden. In [[Exemplum: Deconversie, op emotie gerichte deconversietechnieken zien we dat er ook en emotionele strategie wordt toegepast.


Voorbeelden van deconversie


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki