Revision [1843]

Last edited on 2016-02-11 12:57:29 by inhoudenvorm
Additions:
versie="anco_peeters"


Revision [1842]

Edited on 2016-02-11 12:57:24 by inhoudenvorm
Deletions:
versie="versie_2016"


Revision [1841]

Edited on 2016-02-11 12:57:15 by inhoudenvorm
Additions:
versie="versie_2016"
Deletions:
versie="anco_peeters"


Revision [1840]

Edited on 2016-02-11 12:56:56 by inhoudenvorm
Additions:
versie="anco_peeters"


Revision [1839]

Edited on 2016-02-11 12:56:43 by inhoudenvorm
Deletions:
versie="anco_peeters"


Revision [1762]

Edited on 2016-02-02 12:30:09 by marinterpstra
Additions:
Dit beroemde citaat is van François-Marie Arouet (1694-1778), beter bekend onder zijn pseudoniem [[Voltaire]]. Hij was een vooraanstaande Franse denker ten tijde van de Verlichting. In Voltaires immense oeuvre, dat ruwweg 20,000 brieven en 2,000 gepubliceerde boeken, pamfletten en artikelen omvat, is religiekritiek één van de voornaamste thema’s.
Deletions:
Dit beroemde citaat is van François-Marie Arouet (1694-1778), beter bekend onder zijn pseudoniem Voltaire. Hij was een vooraanstaande Franse denker ten tijde van de Verlichting. In Voltaires immense oeuvre, dat ruwweg 20,000 brieven en 2,000 gepubliceerde boeken, pamfletten en artikelen omvat, is religiekritiek één van de voornaamste thema’s.


Revision [1761]

Edited on 2016-02-02 12:29:35 by marinterpstra
Additions:
==Analyse==
Deletions:
=Analyse==


Revision [1760]

Edited on 2016-02-02 12:29:12 by marinterpstra
Additions:
=====Argument voor deïsme (Voltaire)=====
Het universum overdondert mij. Ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk bestaat maar dat het geen maker heeft.
Origineel: //L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.//
Bron: Voltaire, //Les Cabales// (1772)
==Over Voltaire==
Dit beroemde citaat is van François-Marie Arouet (1694-1778), beter bekend onder zijn pseudoniem Voltaire. Hij was een vooraanstaande Franse denker ten tijde van de Verlichting. In Voltaires immense oeuvre, dat ruwweg 20,000 brieven en 2,000 gepubliceerde boeken, pamfletten en artikelen omvat, is religiekritiek één van de voornaamste thema’s.
=Analyse==
Deïsme is een opvatting over God die veel aanhangers genoot gedurende de Verlichting. De God uit de Bijbel die doorgaans een persoonlijke vorm heeft en zich aan mensen openbaart, verschuift naar de achtergrond. In de plaats daarvan verschijnt een metafysisch of filosofisch geworden begrip van God dat in een rationele intellectuele omgeving nog aanvaardbaar is. De onpersoonlijke godheid heeft de orde van de wereld met zijn natuurwetten geschapen, maar heeft geenszins meer de macht om in te grijpen in deze orde. Voltaire is zich bewust van de goed geordende kosmos die op hem overkomt als een horloge dat met zijn ingewikkelde mechaniek op ingenieuze wijze in elkaar gezet moet zijn door een grote horlogemaker. De vraag is uiteraard of het deïsme kan worden geduid als een (stilzwijgende) religiekritiek gericht tegen degenen die in een persoonlijke God geloven (de God van Abraham, Isaak en Jakob, de god aan wie men een gebed kan richten), of dat het een dekmantel is voor de loochening van God. Voltaire is beslist niet de enige die naar deze godsvoorstelling grijpt. Ook het vroege werk van tijdgenoot [[Denis_Diderot|Denis Diderot]] bijvoorbeeld getuigt van deïsme.
Deletions:
=====Deïsme=====
L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer
que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.
Voltaire, //Les Cabales//. 1772
Deïsme is een opvatting over God die veel aanhangers genoot gedurende de Verlichting. De centrale claim is het geloof in een transcendente God die de orde van de wereld met zijn natuurwetten geschapen had, maar geenszins meer de macht had om nog in te grijpen in deze orde. Het bovenstaande //exemplum// is van [[Voltaire]]. Hij is zich bewust van de goed geordende kosmos die op hem overkomt als een horloge dat met zijn ingewikkelde mechaniek op ingenieuze wijze in elkaar gezet moet zijn door een grote horlogemaker.
Ook het vroege werk van [[Denis_Diderot|Denis Diderot]] getuigt van deïsme.


Revision [1327]

Edited on 2014-06-17 21:56:12 by lisannejansen
Additions:
Voltaire, //Les Cabales//. 1772
Deletions:
Voltaire, Les Cabales. 1772


Revision [1323]

Edited on 2014-06-17 21:52:33 by lisannejansen
Additions:
=====Deïsme=====
auteur="X"
werk="X"
medium="X"
genre=" Religieuze stroming"
doel_van_kritiek="X"
voorwerp_van_kritiek="X"
L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer
que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.
Voltaire, Les Cabales. 1772
Deïsme is een opvatting over God die veel aanhangers genoot gedurende de Verlichting. De centrale claim is het geloof in een transcendente God die de orde van de wereld met zijn natuurwetten geschapen had, maar geenszins meer de macht had om nog in te grijpen in deze orde. Het bovenstaande //exemplum// is van [[Voltaire]]. Hij is zich bewust van de goed geordende kosmos die op hem overkomt als een horloge dat met zijn ingewikkelde mechaniek op ingenieuze wijze in elkaar gezet moet zijn door een grote horlogemaker.
Ook het vroege werk van [[Denis_Diderot|Denis Diderot]] getuigt van deïsme.
Deletions:
=====Bijgeloof=====
auteur="Voltaire"
werk="Filosofisch woordenboek"
medium="Geschrift"
genre="Privaat, Algemeen"
doel_van_kritiek="Verwerping"
voorwerp_van_kritiek="Ambtsbekleders"
En wat betekent zo’n priester […] nu helemaal, zo’n rondtrekkende castraat die leeft van jouw zwakheden, dat hij zich opwerpt als middelaar tussen de hemel en jou?
//lemma ‘Bijgeloof’, p. 97//
Priesterbedrog is een centraal thema in [[Voltaire|Voltaires]] religiekritiek. In het in 1764 verschenen [[Filosofisch_woordenboek|Filosofisch woordenboek]] trekt hij meermaals ten strijde tegen de priesterklasse, die hij ‘charlatans’ (p. 97) en ‘rebellen tegen God en de mensen’ (p. 429) noemt.
Niet alle priesters zijn charlatans in de ogen van [[Voltaire]], daar sommigen inzien dat hun rol zich beperkt tot die van een zielenarts of leraar in de ware christelijkheid. De priesters die zich bezighouden met aardse aangelegenheden en die macht, rijkdom of rechterlijke invloed vergaren, die hebben zich afgekeerd van het rechte pad dat priesters dienen te volgen.


Revision [1322]

The oldest known version of this page was created on 2014-06-17 21:33:22 by lisannejansen
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki