Argument voor deïsme (Voltaire)

In het kort

Wie? X ({geboren}--{overleden})

Waar en wanneer?
Periode: Verlichting.
Context: X

Hoe?
Medium: X.
Positionering: Interne religiekritiek.
Stijlmiddel(en): X.
Genre: Religieuze stroming.

Wat?
Voorwerp van kritiek: X.
Doel van de kritiek: X.
Grond(en) van kritiek: X.Het universum overdondert mij. Ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk bestaat maar dat het geen maker heeft.

Origineel: L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.
Bron: Voltaire, Les Cabales (1772)

Over Voltaire
Dit beroemde citaat is van François-Marie Arouet (1694-1778), beter bekend onder zijn pseudoniem Voltaire. Hij was een vooraanstaande Franse denker ten tijde van de Verlichting. In Voltaires immense oeuvre, dat ruwweg 20,000 brieven en 2,000 gepubliceerde boeken, pamfletten en artikelen omvat, is religiekritiek één van de voornaamste thema’s.

Analyse
Deïsme is een opvatting over God die veel aanhangers genoot gedurende de Verlichting. De God uit de Bijbel die doorgaans een persoonlijke vorm heeft en zich aan mensen openbaart, verschuift naar de achtergrond. In de plaats daarvan verschijnt een metafysisch of filosofisch geworden begrip van God dat in een rationele intellectuele omgeving nog aanvaardbaar is. De onpersoonlijke godheid heeft de orde van de wereld met zijn natuurwetten geschapen, maar heeft geenszins meer de macht om in te grijpen in deze orde. Voltaire is zich bewust van de goed geordende kosmos die op hem overkomt als een horloge dat met zijn ingewikkelde mechaniek op ingenieuze wijze in elkaar gezet moet zijn door een grote horlogemaker. De vraag is uiteraard of het deïsme kan worden geduid als een (stilzwijgende) religiekritiek gericht tegen degenen die in een persoonlijke God geloven (de God van Abraham, Isaak en Jakob, de god aan wie men een gebed kan richten), of dat het een dekmantel is voor de loochening van God. Voltaire is beslist niet de enige die naar deze godsvoorstelling grijpt. Ook het vroege werk van tijdgenoot Denis Diderot bijvoorbeeld getuigt van deïsme.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki