Wiki source for Daniel Dennett


Show raw source

======Daniel Dennett======
{{auteur
naam="Daniel Dennett"
pseudoniem="geen"
afbeelding=""
geboren=""
geboren_te=""
overleden=""
overleden_te=""
nationaliteit=""
periode="Heden"
}}
{stub}
Daniel Dennett, [[nieuw atheïsme|nieuw atheïstische]] auteur. Onderdeel van [[The Four Horsemen of New Atheism]].
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki